Isărescu: BNR nu este împotriva Codului Fiscal!

0

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu este de acord cu reducerea taxelor şi majorarea salariilor şi a pensiilor în acelaşi timp. El spune că măsurile pregătite de Guvern pentru anul viitor prin care TVA va fi redusă, iar salariile bugetarilor mărite vor creşte deficitul la bugetul de stat.

Mugur Isărescu a răspuns pe larg întrebărilor cu privire la măsurile pregătite de Guvern prin noul Cod fiscal într-un interviu acordat Revistei 22.

„România este o țară de­bi­toare, se împrumută permanent, cel puțin pentru re­fi­nanțarea datoriei existente, și atunci ne preocupă acest su­bi­ect. Văd că nu se înțelege că, dacă reducem impozitele și creștem deficitele şi datoriile publice, vom depinde și mai mult de finanțarea externă”, a explicat guvernatorul BNR.

Guvernatorul a atras atenţia că BNR nu este împotriva codului fiscal, însă consideră că reducerea taxelor şi majorarea salariilor şi pensiilor în acelaşi timp nu este benefică.

„BNR nu este împotriva Codului Fiscal, vă rog să nu în­tăriți această confuzie! Codul Fiscal este binevenit. Noi atra­gem atenția asupra pachetului celor șase măsuri de re­duceri de taxe, unele încorporate în Cod în ultimele zi­le de dezbateri în parlament. Eu, ca mulți alții, am aflat că toate cele șase măsuri de o asemenea amploare se vor aplica, la grămadă, de la 1 ianuarie 2016, abia după ce Co­dul a fost aprobat. De asemenea, ne-a surprins că o ins­ti­tu­ție a statului român ce are prin lege mandatul de a se pro­nunța în legătură cu politica fiscal-bugetară (și mă re­fer la Consiliul Fiscal), deși și-a exprimat din timp po­zi­ția critică, nu a fost luată în considerare în dezbatere.

Nu sunt împotriva reducerii impozitelor, ci împotriva di­mensiunii acestui pachet de reduceri fiscale. Este o rela­xa­re tip șoc, cu efecte profunde asupra economiei ro­mâ­nești. Parlamentul trebuie informat complet și corect asu­pra acestor efecte. Relaxarea fiscală se judecă în funcție de componentele ei, de faza ciclului economic când este aplicată, de momentul în care este introdusă. Cum aș pu­tea să fiu, în general, împotriva relaxării fiscale, când în 2000, ca premier, am început primul proces consistent de relaxare, reducând impozitul pe profit?”, se întreabă Isărescu.

De asemenea, acesta a atras atenţia cu privire la faptul că Banca Naţională este neutră politic şi are un mandat în domeniul financiar şi economic. De asemnea, instituţia a trimis numeroase rapoarte instituţiilor statului privind stabilitatea financiară a ţării.

„Conform legii, BNR este neutră politic și are un man­dat clar în domeniul economic și financiar, asemenea ce­lor­lalte bănci centrale europene. În baza acestui mandat și a politicii de transparență, repet, avem intervenții pu­blice în mod periodic și ori de câte ori este necesar. În­cer­căm pe toate căile ca intervențiile noastre publice să nu capete nicio conotație de partizanat politic. Recunosc că nu este ușor, în contextul dezbaterilor fierbinți din această vară și mai ales al celor legate de Codul Fiscal. Dar noi trebuie să spunem clar publicului, guvernului, par­lamentului care este opinia BNR privind evoluțiile le­ga­te de domeniul economic și financiar, de stabilitatea pre­țurilor și de stabilitatea macroeconomică. Iar situația fi­nanțelor țării, prezentă și viitoare, e parte esențială a aces­tor evoluții.

De exemplu, am trimis către prin­ci­pa­le­le instituții ale statului, la începutul lunii august, Ra­por­tul asupra inflației pe trimestrul II a.c., document scris de 55 pagini, aprobat în unanimitate de CA al BNR, ra­port care cuprinde date, analize, aprecieri privind sta­bi­li­ta­tea financiară a ţării, inclusiv situația fiscal-bugetară. Aceas­tă acţiune de informare şi raportare face parte din obligațiile noastre legale. În acest raport se fac referiri și la alte componente ale mandatului nostru, cum ar fi con­di­țiile de pe piețele interne și internaționale, situația fi­nan­ciară a Europei, evoluția rezervei valutare pe care o ad­ministrează BNR, conform legii, și altele. După cum se știe, bugetul statului se finanțează de la băncile din Ro­mâ­nia și de pe piețele financiare internaționale, iar BNR conlucrează cu Ministerul de Finanțe ca aceste finanțări să se facă în condiții cât mai avantajoase, fluente și cu cos­turi mici”, a spus Mugur Isărescu.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.