Romsilva, la ceas aniversar. 25 de ani în slujba pădurii!

Share:

25 de ani de la înființarea Regiei Națională a Pădurilor-Romsilva. Un eveniment aniversar la care au participat sute de directori și reprezentanți ai Direcțiilor Silvice din toată țara, personalități din domeniu și nu numai, secretari de stat, deputați, reprezentanți ai lumii academice, dar și lideri sindicali, scriitori și jurnaliști. Vicepremierul Vasile Dâncu a avut, de altfel, un discurs foarte bun în cadrul căruia a lăudat performanțele managementului de la Romsilva din ultimii ani, promițând în acest sens sprijinul Guvernului Cioloș în realizarea proiectelor ambițioase demarate de echipa din jurul lui Adam Crăciunescu.

De altfel, gala a fost pregătită în cele mai mici amănunte de directorul general al RNP-Romsilva, Adam Crăciunescu, un profesionist pentru care silvicultura nu mai are niciun secret și care și-a pus, în ultimii patru ani, amprenta asupra performanțelor manageriale ale acestei importante Regii Naționale.

Discursul lui Crăciunescu a fost unul pliat pe realitate, în cadrul căruia au fost punctate atât realizările Romsilva din ultimii 25 de ani, cât și problemele inerente cu care s-au confruntat zecile de mii de silvicultori în toată această perioadă. Cifrele, tabelele, proiecțiile și planurile pentru viitor, prezentate de Crăciunescu au evidențiat, încă o dată, faptul că Romsilva rămâne un administrator al pădurilor bine pregătit, transparent, modern, exigent și profesionist, cu un management competitiv care aduce un profit pe măsură și care are, de 25 de ani, rezultate notabile într-o luptă dusă pe viață și pe moarte pentru protejarea și regenerarea pădurilor.

Cât timp guvernanții vor înțelege că profesioniștii din domeniul silviculturii trebuie lăsați să-și facă treaba, cât timp actuala conducere va fi sprijinită, mai ales cu bani de la bugetul statului, în proiectele sale ambițioase, Romsilva va atinge noi indicatori de performanță. Spun acest lucru pentru că Adam Crăciunescu și echipa sa au performat, demonstrând că atunci când pui pasiune în ceea ce faci, când îți iubești și respecți profesia, performanțele/realizările sunt iminente!

De asemenea, Adam Crăciunescu a precizat că Regia Națională a Pădurilor (RNP) – Romsilva va finaliza în perioada următoare implementarea sistemului informatic integrat necesar pentru asigurarea unei transparențe totale a activității, începând de la producerea puieților și regenerarea pădurilor până la valorificarea materialului lemnos.

” Este un moment important pentru noi ca slujitori ai pădurii că putem prezenta fapte și lucruri pe care le-am realizat în această perioadă, dar este și o perioadă în care am demonstrat că putem administra modern proprietatea publică a statului. Mă bucur că am reușit să creăm un echilibru la nivelul regiei, acesta devenind o mare companie care are calitatea de administrator al pădurii. În următoarea perioadă este nevoie de o modernizare a administrației, este nevoie de un sistem integrat modern pentru a asigura o transparență totală a activității noastre începând de la producerea puieților, realizarea regenerării pădurilor și totodată valorificarea materialului lemnos, astfel încât societatea civilă să înțeleagă că pădurea trebuie să fie continuă, să ne dea produsul — lemnul de care societatea are nevoie, dar în același timp silvicultorii trebuie să asigure continuitatea prin regenerare și împădurire”, a spus Adam Crăciunescu.

Acesta a precizat că își dorește ca în orice moment societatea civilă să cunoască întreaga situație din fondul forestier național, adăugând că se va reuși acest lucru cât mai rapid pentru că există amenajamente silvice în sistem GIS pentru 214 din cele 314 ocoale silvice din subordine.

Potrivit datelor prezentate de directorul general al Romsilva, suprafața fondului forestier administrat de regie a scăzut de la 6,3 milioane hectare în 1991 la 3,2 milioane hectare în septembrie 2015, respectiv 49% din fondul forestier național, datorită aplicării legilor retrocedării.

De asemenea, după 25 de ani de cicluri complete, Romsilva a regenerat sau a extins pădurea la 511.300 hectare, cea mai mare suprafață regenerată fiind în anul 1996, respectiv 25.521 hectare, iar minimul în 2010 — 15.209 hectare.

„În intervalul analizat s-au înființat perdele forestiere de protecție pe 2.059 hectare din care 786 hectare din fondul forestier și 1.273 ha pe alte terenuri. De asemenea, s-au împădurit 24.070 hectare terenuri degradate inapte pentru folosințe agricole. (…) Corespunzător reducerii suprafeței fondului forestier, volumul de lemn recoltat anual s-a redus de la 15.847.600 mc în 1990, la 9.076.500 mc în 2014. Însă, începând cu anul 2005, volumul de lemn recoltat s-a stabilizat între 10,3 și 9,1 milioane mc/an, cu o medie de circa 9,5 milioane mc/an, din care cu forțe proprii, între 1,7 — 2 milioane mc. Pentru perioada următoare, având în vedere posibilitatea pădurilor administrate se preconizează ca volumul de lemn recoltat să oscileze în jurul valorii de 9,5 milioane mc/an”, a precizat șeful Romsilva.

În ceea ce privește volumul de lemn tăiat ilegal, datele Romsilva arată că imediat după 1990 acesta a cunoscut o creștere bruscă de la 120.800 mc la 281.500 mc în 1992. Ulterior, valoarea acestui indicator a scăzut în jurul a 130.000 mc/an. Începând cu anul 2003, volumul de lemn tăiat ilegal a scăzut sub 100.000 mc/an, cu o valoare medie de 65.000 mc/an. În anul 2013 a fost înregistrat un volum de 108.800 mc, dată fiind constatarea unor tăieri ilegale produse în perioada 2010 — 2011.

Crăciunescu a mai precizat că un obiectiv de lungă durată, „deosebit de important pentru regie”, este realizarea tuturor indicatorilor programelor de activități, începând cu profitul și cu cifra de afaceri.

„Aceasta presupune, în primul rând, recoltarea întregului volum de masă lemnoasă prevăzut de amenajamentele silvice și valorificarea superioară a acesteia. Începând cu anul 2016, Romsilva va trebui să se implice mult mai hotărât, beneficiind de sprijinul autorităților și instituțiilor competente, în preluarea și împădurirea unor noi suprafețe de terenuri degradate, inapte folosinței agricole, cunoscut fiind că, la nivelul țării, există, în prezent peste 2 milioane de hectare cu asemenea terenuri. În acest context, o atenție sporită va trebui acordată creării de noi perdele forestiere de protecție a câmpului și a căilor de transport rutier”, a mai spus șeful Romsilva.

Potrivit sursei citate, o altă direcție prioritară va fi și cea referitoare la formarea profesională a resursei umane din cadrul Romsilva, precum și diversificarea măsurilor și modalităților de acțiune pentru formarea conștiinței forestiere în rândul populației, în special a tinerei generații. „Vor trebui inițiate, în acest sens, atât în” cadrul „Lunii Plantării Arborilor” (15 martie — 15 aprilie), cât și în alte perioade din cursul anului, acțiuni și manifestări noi (concursuri, expoziții itinerante, etc.) în care principalii actori să fie elevii din clasele primare și gimnaziale. Printr-o colaborare directă cu structurile ministerului Educației Naționale, vrem să facem deja un prim pas: astăzi, în cadrul Galei Romsilva — 25, lansăm concursul „Cel mai frumos gând despre pădure”, care se va finaliza în ediția 2016 a „Lunii Plantării Arborilor” printr-o manifestare la nivel național”, a mai spus Crăciunescu.

La finalul manifestării, Adam Crăciunescu a oferit plachete omagiale celor 12 foști directori generali ai Romsilva din 1991 până acum!

Cifrele Romsilva, la 25 de ani de activitate, vorbesc de la sine…

Dinamica suprafeței fondului forestier proprietate publică a statului (ha)

Suprafața fondului forestier administrat la 1 ian.1991 a fost de 6.341.260 ha.

Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului la 30 sept.2015 este de 3.208.792 ha și reprezintă 49% din fondul forestier național.

  • Prin aplicarea Legii nr.18/1991 s-au retrocedat cca 490.000 ha până la 30 dec.2000
  • După promulgarea Legii nr.1/2000 s-au retrocedat cca 1.600.000 ha până la 30 dec.2005
  • După promulgarea Legii nr.247/2005 s-au retrocedat cca 1.000.000 ha

Dinamica suprafețelor regenerate (ha)

După 25 de cicluri anuale complete, Romsilva a regenerat sau a extins pădurea pe o suprafaţă totală de circa 511.300 ha; în fondul forestier proprietate publică a statului acest gen de lucrări a fost desfăşurat pe aproximativ 490.700 ha.

Cea mai mare suprafață regenerată s-a înregistrat în 1996 la nivelul a 25.521 ha, iar minimul este de 15.209 ha în anul 2010.

Prin promovarea tratamentelor cu regenerare sub masiv, s-a schimbat radical ponderea regenerărilor naturale de la un minim de 32,6% în anul 1991, la 63,3% în anul 2014.

Perdele forestiere de protecție (ha)

În intervalul analizat s-au înființat perdele de protecție pe 2.059 ha, din care 786 ha din fondul forestier și pe 1.273 ha pe alte terenuri.

După reluarea Programului de înființare a Sistemului național de perdele forestiere de protecție s-au înființat 23 ha în anul 2014, pentru protecția Autostrăzii A2.

Amenajarea pădurilor

Suprafața amenajată a înregistrat variații de la 232,9 mii ha/an în 2011, la 479,2 mii ha/an în 2014.

Suprafața totală a fondului forestier amenajat în tehnologie GIS este de 2.392.777 ha (229 ocoale silvice din 314), adică 74% din fondul forestier proprietate publică a statului pe care îl administrează Romsilva.

Dinamica împăduririi terenurilor degradate (ha)

În intervalul 1991 – 2015 au fost împădurite 24.070 ha terenuri degradate inapte pentru folosințe agricole.

Cele mai mari suprafețe s-au împădurit în perioada 2003 – 2006, cu maximul înregistrat în anul 2004 – 4.307 ha.

În ultimii ani nu au mai fost preluate terenuri agricole degradate în vederea ameliorării prin împădurire.

Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere (ha)

După o scădere a realizărilor de la 332,3 mii ha în 1989, la 236,4 mii ha în 1993, a urmat o revenire până la un maxim de 290,0 mii ha în 1996.

După anul 2006 suprafața parcursă cu lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere este relativ constantă, oscilând între 91,5 mii ha în anul 2010 și 100,8 mii ha în anul 2012, cu o valoare medie anuală de cca 96 mii ha.

Dinamica volumului de lemn recoltat anual (mc)

Corespunzător reducerii suprafeței fondului forestier, volumul de lemn recoltat anual s-a redus de la 15.847.600 mc în 1990, la 9.076.500 mc în 2014, corelat cu posibilitatea pădurilor stabilită prin amenajamentele silvice.

Începând cu anul 2005 volumul de lemn recoltat s-a stabilizat între 10,3 și 9,1 milioane mc/an, cu o medie de cca 9,5 milioane mc/an.

Pentru perioda următoare, având în vedere posibilitatea pădurilor administrate, se preconizează ca volumul de lemn recoltat să oscileze în jurul valorii de 9,5 milioane mc/an.

Modul de recoltare a masei lemnoase (mc)

În ultimii 7 ani se remarcă o ușoară creștere a volumului recoltat de operatorii economici ce cumpără lemn pe picior; după 2010 volumul este constant de cca 6 milioane mc.

Volumul recoltat cu forțe proprii se situează între 1,7 – 2,0 milioane mc.

Prestatorii de servicii au recoltat un volum în scădere de la 3,0 milioane mc în anul 2008 până la un nivel ce s-a stabilizat, după anul 2010, la 1,3 – 1,6 milioane mc .

Evoluția prețului mediu al lemnului vândut pe picior (lei/mc)

În perioada 2003 – 2015 prețul de valorificare a lemnului pe picior a cunoscut o creștere continuă de la 59,31 lei/mc la 155,00 lei/mc.

Ritmul creșterii s-a mărit începând cu anul 2012 și datorită creșterii transparenței și unei pregătiri corespunzătoare a licitațiilor.

Dinamica volumului de lemn procesat în capacitățile proprii de debitare (mc)

Volumul de lemn procesat în capacitățile proprii de procesare primară este de cca 100 mii mc/an cu un maxim de 230,3 mii mc în anul 2005.

În anul 2014, Romsilva a procesat în 4 centre de prelucrare, din cele 25 operabile, 78% din volumul total de 100,7 mii mc.

Volumul de lemn tăiat ilegal (mc)

Imediat după 1990 volumul de lemn tăiat ilegal a cunoscut o creștere bruscă de la 120,8 mii mc la 281,5 mii mc în 1992.

Ulterior, valoarea acestui indicator a scăzut la valori în jurul a 130 mii mc /an.

Începând cu anul 2003 volumul de lemn tăiat ilegal a scăzut sub 100 mii mc/an, cu o valoare medie de cca 65 mii mc/an.

În anul 2013 a fost înregistrat un volum de 108,8 mii mc, dată fiind constatarea unor tăieri ilegale produse în perioada 2010 – 2011.

Dinamica suprafețelor de fond forestier proprietate privată pentru care se asigură administrare/servicii silvice (ha)

Suprafață totală avută în administrare și sub servicii silvice a variat între 732.197 ha în 2005 și 1.138.219 ha în 2009.

La 30 sept.2015, Romsilva administra 374.643 ha și presta servicii pentru 750.534 ha.

Certificarea managementului forestier în standard FSC

În anul 2002, prin intermediul unui program al Băncii Mondiale, a fost demarat procesul de certificare a managementului forestier pentru primele 2 ocoale silvice din cadrul Direcţiei Silvice Neamţ, cu o suprafaţă de 31.000 ha;

În anul 2005 a fost obţinut cerificatul pentru cca 1 milion ha în cadrul a 8 direcţii silvice;

În anii 2011 și 2013 au fost obținute certificatele FSC pentru suprafața totală de cca 2.32 milioane ha – 28 de direcţii silvice 215 ocoale silvice.

Pe lanţ de custodie este certificat FSC şi Centrul de Prelucrare a Lemnului Târgul Neamţ, din cadrul Direcţiei Silvice Neamţ.

Corectarea bazinetelor torențiale (km de albie corectată)

Realizările au depins de nivelul de finanțare asigurat de autoritatea publică centrală pentru silvicultură.

Minimul s-a înregistrat în anul 1997 când realizările au fost zero iar maximul în anul 2004 cu 99,3 km de albie corectată.

Realizările totale în această perioadă reprezintă 2.843 km de albie corectată.

Construcția de drumuri forestiere cu finanțare de la bugetul de stat
și din credite (km)

În acord cu asigurarea finanțării, realizările la construcția de drumuri forestiere din surse bugetare sau din credite, în ultimii 15 ani, au înregistrat minimul în anul 2014 cu 12,8 km puși în funcțiune, iar maximul s-a înregistrat în 2011 cu 240,5 km.

În total, în acest interval de timp s-au pus în funcțiune 1.288 km.

Construcția de drumuri forestiere cu finanțare din fondul de accesibilizare
a fondului forestier (mii lei)

Pentru perioada 2005 – 2008 finanțarea s-a asigurat conform prevederilor Codului silvic (L.26/1996), iar în perioada 2011 – 2014 conform prevederilor L.56/2010

Fondul extrabugetar pentru lucrări de drumuri forestiere și fondul de accesibilizare a pădurilor au reprezentat principala sursă de finanțare a construcției de drumuri forestiere.

Investiții din fonduri proprii (mii lei)

Investițiile din surse proprii au înregistrat un minim de 23,95 milioane lei în anul 2009 și un maxim de 75,0 milioane lei în anul 2015.

Fondurile au fost dirijate cu prioritate pentru achiziționarea de utilaje pentru producție, pentru retehnologizarea activităților în pepiniere, mijloace de transport, dar și pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și cazare în sediile și spațiile cu această destinație.

Administrarea ariilor naturale protejate (ha)

La înființarea primelor 13 parcuri aceasta s-a făcut “sub gospodărirea directă a ocoalelor şi inspectoratelor silvice” (OM nr.7/1999).

În prezent Romsilva administrează, prin 22 de administrații, 12 parcuri naționale (din 13) și 10 parcuri naturale (din 15) Suprafața totală cca 850 mii ha (din 1,67 mil ha inclusiv Rezervația Biosferei Delta Dunării).

Prin administrațiile parcurilor sau prin celelalte subunități ale sale, Romsilva mai administrează sau asigură custodia a 71 situri Natura2000 (cu o suprafață de 539,2 mii ha), precum și 91 rezervații și monumente ale naturii (cu o suprafață de 20,1 mii ha).

Creșterea, exploatarea și ameliorarea cabalinelor de rasă

Activitatea se desfășoară în 16 secții de elită (herghelii și depozite de armăsari) și o secție vegetală, cu o suprafață de fond funciar de 8.983 ha

Efectivul de cabaline total este de 2.391 capete, din care în patrimoniul public al statului 1.396 capete.

Populațiile de cabaline aparțin celor 12 rase și reprezintă un patrimoniu genetic cabalin de o inestimabilă valoare universală.

I.Badea

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.