Ciprian Pahonțu: Îmi doresc o imagine corectă pentru Romsilva!

0

Noul director general al Regiei Naționale a Pădurilor –Romsilva, Ciprian Pahonțu, a acordat un amplu interviu cotidianului online „Cronica Română”. Un profesionist veritabil în domeniul silviculturii, Pahonțu vorbește, printre altele, despre prioritățile mandatului său, despre pariul recredibilizării imaginii Romsilva, despre indicatorii de performanță asumați în următorii patru ani, dar și despre măsurile luate de noul management al Romsilva  pentru reducerea tăierilor ilegale de lemn din pădurile proprietate publică a statului, despre împădurire și reîmpădurire și despre relația cu societatea civilă și ocoalele silvice private.

Domnule Ciprian Pahonțu, au trecut aproape două luni de la preluarea mandatului de director general al RNP-Romsilva. Spuneți-ne, vă rog, care sunt principalii piloni ai planului de management la care lucrați în aceste zile și pe care trebuie, la începutul lunii septembrie, să-l prezentați, pentru aprobare, Consiliului de Administrație al Romsilva?

După cum știți, principala misiune a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva este aceea de a gestiona durabil pădurile din proprietatea publică a statului. Pornind de la atributele legale date de Codul Silvic și de Hotărârea de Guvern 229/2009 după care funcționează RNP-Romsilva, prioritățile asumate în gospodărirea pădurilor proprietate publică a statului sunt:

  • menținerea sănătății și vitalității ecosistemelor forestiere;
  • menținerea și încurajarea funcțiilor productive ale pădurii;
  • menținerea, conservarea și creșterea diversității biologice a ecosistemelor forestiere;
  • menținerea, conservarea și creșterea funcțiilor protective ale ecosistemelor forestiere, mai ales protecția solului și apei;
  • menținerea altor funcții socio-economice ale pădurii;

Avem, de asemenea, în vedere, evident, implementarea acestor obiective și în cadrul serviciilor de administrare silvică pe care le oferim proprietarilor privați de păduri sau pădurilor ce sunt proprietatea unităților administrativ teritoriale.

Ați vorbit, încă de la începutul mandatului dumneavoastră, despre necesitatea unei transparentizări a acțiunilor /deciziilor conducerii Romsilva, în sensul unei recredibilizări a imaginii Regiei Naționale a Pădurilor, un palier pe care îl considerați extrem de important. Care sunt pașii pe care noul management al Romsilva îi va face în această direcție?

Un prim pas în această direcție a fost deja făcut prin afișarea pe site-ul RNP-Romsilva (www.rosilva.ro) a indicatorilor de performanță ai directorului general, demers prin care toți cei interesați pot vedea principalele ținte asumate în managementul RNP-Romsilva. Acestea sunt grupate pe componente de management forestier, dezvoltare sustenabilă, comunicare, buna gestionare a ariilor protejate, ele constituind, practic, țintele de administrare în cadrul Romsilva.

Care a fost situația RNP-Romsilva în momentul preluării funcției de director general? Ce ați găsit bun în momentul preluării funcției și ce veți schimba pentru o eficientizare a actului de management pe care îl veți promova în următorii patru ani?

Vreau să spun, de la început, că am preluat o structură funcțională. Regia Națională a Pădurilor-Romsilva este, deci, o structură funcțională pe care conform contractului meu de mandat îmi doresc să o modernizez, să-i cresc eficiența economică și eco-protectivă și nu în ultimul rând să-i cresc transparența prin îmbunătățirea comunicării și imaginii.

Ceea ce îmi doresc pentru Romsilva este o imagine corectă, pentru că în acest moment Romsilva suferă, din punctul meu de vedere, de o imagine deformată care nu corespunde realității. Și, în consecință, sunt convins că miile de silvicultori care muncesc cu mult patos și dăruire în cadrul pădurilor proprietate publică a statului nu merită unele etichete.

Ați luat contact, în această scurtă perioadă de timp, cu unele Direcții Silvice Județene. Care este starea de lucru în aceste Direcții, ținând cont de faptul că înainte de numirea dvs. la conducerea Regiei, Romsilva a trecut printr-o perioadă de incertitudine și mă refer la perioada de după plecarea din funcție a fostului director general, Adam Crăciunescu?

Evident că am făcut acest lucru începând din a doua zi de mandat. De altfel,  am sărbătorit la începutul mandatului meu și Ziua Silvicultorului, la Cheile Grădiștei, unde am avut întâlniri cu toți șefii de direcții silvice județene. La câteva săptămâni de la preluarea mandatului am ținut și o videoconferință cu conducerile direcțiilor silvice județene și șefii de subunități din Romsilva cărora le-am expus în detaliu principalele căi de acțiune și pașii de urmat în perioada următoare. În puținul timp pe care l-am avut la dispoziție, am reușit să fac și câteva deplasări, în special la direcțiile silvice cu probleme deosebite, și unde am analizat, împreună cu conducerile acestora și cu ocoalele silvice, problemele stringente, găsind  împreună soluții pentru bunul mers al activității.

Detaliați puțin, vă rog, sintagma „Direcții silvice cu probleme deosebite”…

Să vă dau un exemplu în acest sens. Ca urmare a aplicării Hotărârii de Guvern 924, procedura prin care Romsilva utilizează lemnul în activitatea de prelucrare primară a lemnului s-a modificat. O problemă deosebită -pentru a cărei rezolvare m-am dus la Direcția Silvică Neamț- este analiza centrului de prelucrare a lemnului de la Piatra Neamț, care are o capacitate de 40-50.000 de mc anual și un număr de aproximativ 160 de muncitori. Au fost mai multe idei, rapoarte, sugestii tehnice privind modul de funcționare a acestui centru în perioada următoare.

A fost necesar să merg la Neamț pentru a discuta și analiza, împreună cu colegii și specialiștii cu care am plecat de la București, situația ,,delicată” a acestui centru, respectiv dotarea și situația juridică a terenului pe care se află acest centru. În urma acestei vizite, am luat niște decizii pe care le voi propune spre aprobare Consiliului de Administrație al Romsilva, în sensul închiderii parțiale a acestui centru. Această închidere parțială a centrului se datorează, în primul rând, necesităților de modernizare. Avem utilaje foarte vechi, cu o vechime mai mare de 25 de ani, care nu mai dau randament în ceea ce privește piața și competitivitatea cu utilajele noi, moderne, din 2016. De asemenea, am găsit acolo o situație juridică incertă în privința terenurilor pe care se află această locație. În acest sens am făcut o analiză la față locului, iar în următoarea ședință a Consiliului de Administrație al Romsilva care va avea loc la sfârșitul acestei luni voi propune măsuri în privința reorganizării acestei capacități de producție.

Știu că ați prezentat și pe site-ul RNP-Romsilva indicatorii de performanță pe care îi propuneți și asumați pe perioada mandatului dumneavoastră, însă, spuneți și cititorilor noștri despre ce cifre vorbim…

Mandatul meu pornește de la o premisă foarte simplă și anume aceea că nu ne dorim profit cu orice preț în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva! Misiunea noastră este de a gestiona durabil pădurile, în condiții de eficiență economică. Nivelul profitului este stabilit pentru Romsilva, anual, prin Hotărâre de Guvern, pe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli!

Să vorbim puțin domnule Pahonțu și despre pașii concreți pe care îi va face Romsilva în privința împăduririi și a reîmpăduririi…

Vreau să subliniez, în privința împăduririlor și reîmpăduririlor, un aspect foarte important, pe care cititorii dumneavoastră, și nu numai, trebuie să-l perceapă corect: reîmpăduririle, Romsilva, le execută în conformitate cu prevederile Codului Silvic, pentru asigurarea integrității și continuității pădurii, în suprafețele unde s-au exploatat arborete urmare a aplicării tăierilor definitive de regenerare. Vreau să precizez că, în conformitate cu prevederile legale lucrarile de plantare, prin care dăm viață unei noi generații de păduri se efectuează în termen de maxim doi ani de zile de la definitivarea recoltării arboretului matern ajuns la exploatabilitate. Pe de altă, împădurirea înseamnă extinderea suprafețelor cu păduri, deci a împăduri un amplasament pe care nu exista pădure înainte. De altfel, în urmă cu câteva săptămâni am luat o nouă inițiativă. Am decis să alocăm 25 de milioane de lei pentru achiziționarea de terenuri agricole în special în zonele cu vegetație forestieră deficitară. Pe baza acestor achiziții pe care le vom face, în acest an, conform acestui buget, la anul vom aloca alte sume din Fondul de Regenerare și Conservare a Pădurilor cu care vom împăduri aceste suprafețe de terenuriachiziționate. Vom contribui, în aceste condiții, la extinderea fondului forestier proprietate publică a statului.

Subiectul tăierilor ilegale din pădurile proprietate publică a statului continuă să genereze o emulație deosebită. Care vor fi deciziile luate de directorul general, Ciprian Pahonțu, pentru a reduce acest flagel care prejudiciază nu numai fondul forestier și implicit bugetul de stat, dar afectează și imaginea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva?

Problema tăierilor ilegale de păduri este una extrem de sensibilă și este generată, din păcate, și de sărăcie nu numai de corupție. Potrivit statisticilor noastre, vorbim de tăieri ilegale anuale de 40.000-60.000 de mc din pădurile proprietate publică a statului. Această problemă nu poate fi gestionată numai de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva. De aceea, noi avem deja mai multe parteneriate cu Poliția și Jandarmeria Română, cu care conlucrăm în ceea ce privește activitatea de pază a pădurilor. Evident că în acest sens am luat și măsuri interne, una dintre acestea se referă la prima punere pe piață a lemnului unde am venit cu o revizuire a procedurilor. Totodată, în perioada următoare voi întări capacitatea de control a Romsilva și vom colabora cu organele abilitate pentru a diminua tăierile ilegale de lemn și piața asociată.

Vă pot spune că la șase luni, în pădurile proprietate publică a statului, am constatat un volum de tăieri ilegale în cuantum de 26.193 de mc.

Care va fi relația pe care o va avea Romsilva, pe perioada mandatului dvs. de director general, cu ONG-urile, dar și cu ocoalele silvice private?

Relația va fi una de colaborare cu toată societatea civilă. Și nu mă refer aici numai la ONG-uri, dar și la mediul academic. Dorim ca împreună să vedem problemele care încă persistă în Romsilva și să le gestionăm împreună, spre binele tuturor.

În ceea ce privește relația cu ocoalele silvice private, Romsilva a avut, în ultimii ani, o atitudine rezervată față de acești colegi, însă noi am făcut câțiva pași în direcția normalizării relațiilor. De altfel, după cum știți, în acest an, am sărbătorit împreună Ziua Silvicultorilor.

Cu colegii de la Asociația Administratorilor de Păduri Private am stabilit deja un calendar de lucru pentru a identifica elementele comune, de interes, și mă refer aici la susținerea unor propuneri  legislative comune, dar și la un schimb de experiență între ocoalele publice de stat și cele private.

Ce mesaj dă noul director general al Romsilva pe de o parte miilor de angajați ai Regiei și pe de o altă parte milioanelor de români?

În primul rând angajaților Romsilva vreau să le spun că este o onoare dar și o mare responsabilitate să mă aflu la conducerea unei instituții a statului de o asemenea anvergură. În al doilea rând, vreau sa le transmit că avem un scop comun –practicarea cu profesionalism a meseriei de silvicultor – și că pot conta pe pragmatismul și orientarea mea către rezultate.

Cât privește populația, sunt conștient că așteptările de la cei care administrează pădurea publică ca bun al statului au crescut, pe bună dreptate. Sunt conștient și de faptul că o parte din societatea civilă este nemulțumită de modul în care am gestionat anumite situații mai delicate, ce privesc pădurile, dar vreau să-i asigur că mi-am propus un alt tip de abordare executivă, mult mai apropiată de nevoile populației, și as vrea să fac referire la câteva dintre acestea: necesitățile de recreere, de a asigura accesul la materialul lemnos în spațiul rural și multe alte acțiuni pe care le avem în stadiul de proiect.

Domnule director general vă mulțumesc pentru amabilitatea și deschiderea arătate…

Un interviu realizat de Iulian Badea

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.