Ciprian Pahonțu (Romsilva) prezintă prioritățile planului său de management!

0

Directorul general al RNP-Romsilva, Ciprian Pahonțu, vorbește în cadrul unui amplu interviu acordat cotidianului „Cronica Română” despre prioritățile planului său de management, despre cele mai importante decizii luate de la numirea sa în funcție, despre pașii concreți în direcția activității de regenerare a pădurile, despre măsurile adoptate în privința combaterii sustragerilor de lemn ilegale, despre noua strategie de resurse umane a Romsilva, despre licitațiile privind vânzarea de masă lemnoasă, despre relația cu conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, dar și despre acțiunile întreprinse pe marginea transparentizării acțiunilor/deciziilor adoptate de actualul management al Romsilva.

 

Domnule director general, Ciprian Pahonțu, sunteți directorul general al RNP-Romsilva de trei luni și jumătate. Care sunt principalele paliere ale planului de management realizat de dumneavoastră și care sunt prioritățile/țintele de performanță prevăzute pentru viitorii patru ani? Concret, când veți prezenta planul de management în fața CA al Romsilva?

            Planul de management, care a fost deja prezentat și aprobat de Consiliul de Administrație al Romsilva, în luna august, este unul complex, pe patru ani și vizează toate palierele activității Romsilva până la cel mai mic detaliu și atinge două componente mari: componenta de administrare și componenta de management. Am pus accentul pe obiective precum: creșterea contribuției pădurilor la calitatea vieții, creșterea calității profesionale a angajaților, conservarea biodiversității și protecția mediului înconjurător, promovarea imaginii corecte a Romsilva, dar nu am uitat de obiectivele specifice, precum gestionarea durabilă a pădurilor, asigurarea stabilității economico-financiare sau dezvoltarea durabilă a regiei.

Este vorba de un management modern, menit să producă venituri și câștiguri mai mari, dar, în același timp, să pună un mai mare accent pe protejarea și administrarea responsabilă a fondului forestier. Romsilva vrea o dezvoltare durabilă a pădurilor, și pentru a atinge acest obiectiv avem programe de parteneriat cu autoritățile și comunitățile locale, pe care le vom dezvolta, la fel și programele educaționale, dar și de educare a publicului larg. Romsilva va fi mai transparentă, va comunica și se va implica mai mult în viața comunităților, prin extinderea pădurilor de recreere, mai ales în zona adiacentă marilor aglomerări urbane. Veniturile și profiturile pot fi sporite și din alte activități, care sunt mai puțin vizibile, însă care au mare potențial.

Care au fost cele mai importante decizii luate până acum în calitatea de director general al Romsilva? Cu ce probleme v-ați confruntat în aceste prime luni de mandat?

Aprobarea planului de administrare și de management este una din marile realizări în noua mea funcție. În același timp, am luat măsuri manageriale de eficientizare a activității Romsilva, de dezvoltare și de reașezare a unor compartimente din cadrul regiei, pe modelul unei companii private și eficiente, și pe care le-am considerat necesare pentru a încheia anul 2016 în parametri programați și asumați. Pot să afirm că, în ciuda unui start cu probleme, cauzat de mult mediatizata ,,criză a lemnului”, am reușit, într-un efort de echipă, să ajungem la rezultatele economico-financiare  propuse la sfârșitului anului trecut. Ne pregătim, în lunile următoare, pentru 2017 care se anunță un an cu schimbări substanțiale în ceea ce privește piața lemnului.

Activitatea de regenerare a pădurilor reprezintă o prioritate a RNP-Romsilva. Care sunt rezultatele concrete obținute în această perioadă, a anului 2016?

Noi am investit, doar în primele șase luni, peste 56 de milioane de lei în regenerarea pădurilor, fiind împădurite 11.582 de hectare, 3.761 de hectare prin regenerări artificiale, cu plantarea integrală a suprafeței, și 7.418 de hectare prin regenerări naturale. Sunt cifrele pentru primul semestru, cu mult peste ținta stabilită. Suntem în grafic, pentru că la nivelul întregului an, Romsilva dorește să regenereze păduri pe cel puțin 14.570 de hectare. În prezent, pregătim campania de toamnă și ne-am propus să realizăm regenerări pe 3456 ha: regenerări artificiale pe 1985 ha și regenerări naturale pe 1471 ha.

După cum spuneam, suntem o regie responsabilă, recoltăm masa lemnoasă cu măsură și după reguli și norme foarte stricte, dar și împădurim. Sunt lucruri mai puțin știute, însă în cei 25 de ani de activitate, Romsilva a contribuit la regenerarea a 528 de mii de hectare de pădure, au fost 51 de campanii de împădurire, am folosit 60 milioane de puieți din propriile pepiniere, în fiecare an.

În 2016, Romsilva a pus la dispoziția organizaților de mediu un milion de puieți pentru a fi plantați de voluntari, iar rezultatele muncii lor au fost mai mult decât satisfăcătoare. Sunt lucruri vizibile în pădurile statului, oriunde mergi în țară.

Combaterea sustragerilor de lemn ilegale reprezintă o provocare uriașă pentru RNP-Romsilva. Ce soluții are noua conducere a Regiei pentru reducerea defrișărilor și a furtului de lemn din pădurile României?

Vreau, din nou, să subliniez faptul că Romsilva administrează aproape jumătate din fondul forestier național, mai exact 3,15 milioane de hectare de pădure, și asigură servicii silvice pentru un milion de hectare. În România, mai sunt în jur de 2,5 milioane de hectare de păduri private, unde Romsilva nu are nicio jurisdicție.

Ca specialiști și, până la urmă, cetățeni, evident că este dureros să vezi cum ”plămânii” țării sunt tăiați iresponsabil. Pot să vă spun că în ceea ce ne privește, este interesul nostru fundamental ca pădurile să fie exploatate responsabil, să dezvoltăm durabil fondul forestier, să regenerăm pădurile și să sporim suprafețele regenerate. Sunt fapte, investiții, nu vorbe goale.

Romsilva a obținut certificarea forestieră internațională FSC pentru mai bine de 70% din pădurile administrate, care atestă bunele practici la cele mai înalte standarde. Evident, la o asemenea suprafață administrată, avem și incidente izolate, acestea fiind însă sancționate dur. Media anuală a tăierilor ilegale în pădurile de stat a scăzut undeva la 0,5% din volumul de masă lemnoasă recoltată și dorim să reducem volumul tăierilor ilegale în continuare.

Cât privește pădurile private, apreciem că societatea civilă se implică și că  lucrurile se mișcă în direcția bună. Alături de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, suntem parteneri în planuri de acțiune pentru combaterea tăierilor ilegale.

Guvernul a adoptat, acum câteva săptămâni, un nou pachet legislativ pentru îmbunătățirea managementului pădurilor și stoparea tăierilor ilegale, cu sancțiuni mult mai drastice. Legea Securității Naționale include acum fenomenul tăierilor ilegale și, în consecință, există o monitorizare mult mai eficientă și modernă a provenienței, circulației și a comercializării lemnului. Rezultatele se vor vedea în timp, însă eu sunt optimist că acest fenomen, pe termen mediu și lung, va începe să se diminueze considerabil.

La începutul mandatului dumneavoastră s-a decis ca Romsilva să aloce 25 de milioane de lei pentru achiziționarea de terenuri agricole în special în zonele cu vegetație forestieră deficitară. O inițiativă lăudată de toți factorii responsabili din domeniu și nu numai. În ce stadiu se află, astăzi, această inițiativă?

Este o inițiativă ce se înscrie în viziunea noastră de dezvoltare durabilă. Nu numai că ne dorim protejarea patrimoniului existent, însă vrem extinderea fondului național forestier. Suma pe care o menționați, de 25 de milioane există, însă întâmpinăm greutăți în teren. Am identificat, prin direcțiile silvice, terenuri agricole cu caracteristici adecvate împăduririi, dar oferta pe care o putem face pentru achiziția lor conform HG 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare, prin cumpărare a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, și care stabilește formula de calcul a prețului/hectar pentru achiziția terenurilor agricole degradate este chiar și de trei ori sub nivelul pieței actuale.

Prin urmare, am solicitat autorităților guvernamentale să modifice prevederile legale în vederea alinierii prețurilor de achiziție la piață.

Care este strategia de resurse umane a RNP-Romsilva pe perioada mandatului lui Ciprian Pahonțu? Vom asista în viitorul apropiat la schimbări în structura centrală a RNP-Romsilva și Direcțiile Silvice Județene?

Managementul resursei umane este, în prezent, domeniul cel mai provocator din gama de activități a Romsilva. Întrucât problema cea mai stringentă cu care ne confruntăm este lipsa unui sistem coerent de pregătire profesională continuă și pe aria de competențe necesare a personalului, am apelat la un expert extern pentru construirea și implementarea unui sistem integrat de management al performanțelor și pregătirii profesionale.

Romsilva este, în peisajul economic românesc, cel de-al treilea angajator cu 16.500 de angajați, cu diverse grade de pregătire și cu competențe diversificate. Ne dorim angajați cât mai performanți, pentru că acest lucru se reflectă în cifra de afaceri, în profit, în dezvoltarea companiei, resursa umană fiind un vector important al creșterii și dezvoltării Romsilva.

Ați vorbit la începutul mandatului de o altă prioritate a noului management al Regiei și anume recredibilizarea RNP-Romsilva prin transparentizarea acțiunilor/deciziilor conducerii RNP-Romsilva. Detaliați, vă rog, pașii pe care i-ați făcut deja și pe care îi veți face în perioada următoare  în această direcție?

Romsilva este o regie transparentă. Pe site-ul nostru există un volum mare de informații publice despre activitatea și deciziile adoptate de Regie, în cel mai mic detaliu. Ne dorim, totuși, să creștem nivelul de transparență, pe care o consider esențială pentru credibilitatea Romsilva în relația cu societatea, mass-media, organizațiile de mediu sau cu partenerii comerciali.

Acord o atenție deosebită comunicării interne și externe, și am făcut deja pași concreți în dezvoltarea relației cu propriii angajați, dar și cu societatea în general. Am creat o structură dedicată comunicării, am creionat o strategie de comunicare pe termen mediu și lung, urmând ca Romsilva să se folosească de toate canalele de comunicare, în viitorul apropiat, inclusiv de social media, nu numai pentru transmiterea de mesaje sau pentru a prezenta evenimente, ci și pentru a informa societatea despre problemele din domeniul forestier.

Comunicarea este esențială, însă nu ne dorim o imagine artificială, ci una corectă și vrem ca publicul să fie informat corespunzător în ceea ce privește acțiunile noastre, activitatea Romsilva, dar și provocările cu care ne confruntăm.  Sunt conștient că e nevoie de timp, de resurse, de constanță, dar sunt încrezător că e un obiectiv care poate fi atins în viitorul apropiat.

Putem vorbi, domnule director general, după o perioadă extrem de tulbure, de o reintrare în normalitate a relației cu actuala conducere a Ministerului Mediului? Vorbesc aceeași limbă Ministerul Mediului, Romsilva și ONG-urile privind subiectul delicat al ariilor protejate?

Romsilva și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, sub autoritatea căruia funcționăm, vorbesc aceeași limbă, pentru că, în final, obiectivul comun îl reprezintă integritatea întregului fond forestier, ca factor generator de mediu, nu doar a ariilor protejate.

În ceea ce privește societatea civilă, aceasta  manifestă un interes crescut pentru problematica pădurii și aici intervine un fenomen ciudat, cauzat de lipsa unui program educațional, la nivel național, pe teme forestiere, care a generat reacții negative vehemente față de administratorul pădurilor de stat.  Acest lucru se datorează percepției eronate a rolului multifuncțional al pădurii, precum și al managementului forestier.

Ne-am propus ca prin elaborarea și implementarea acestui program educațional, care se va face în parteneriat cu ONG-uri, mediu academic și  instituții de învățământ, să consolidăm treptat convingerea societății civile că Romsilva este un partener credibil în salvgardarea mediului înconjurător și prezervarea integrității pădurilor românești.

În prezent, Romsilva gestionează 22 de parcuri naționale și naturale și o suprafață de peste 1,2 milioane ha, terenuri incluse în arii naturale protejate și este interesul nostru fundamental să le protejăm. Ne facem treaba profesionist, însă de multe ori, în mod eronat, lucrările silvice de întreținere, necesare și stabilite de specialiștii silvici, sunt interpretate ca fiind tăieri ilegale, din lipsa de cunoștințe.

Cum se anunță, în 2017, licitațiile ce vor fi demarate de Romsilva, prin Direcțiile Silvice Județene, privind vânzarea de masă lemnoasă?

Conform HG 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aveam obligația ca până la 30 septembrie să fundamentăm și să stabilim prețurile de referință pe specii/grupe de specii de arbori. Decizia este deja publicată pe site-ul nostru, începând cu 29 septembrie, iar până la data de 15 octombrie a acestui an, vom publica și catalogul partizilor la care lucrăm.

Pentru a evita orice fel de speculații, va exista, domnule Pahonțu,  vreo implicare partizană, cât de mică, a conducerii Romsilva de la nivel central sau din județe, în campania electorală pentru alegerile parlamentare? Sau Romsilva va rămâne, și de această dată, aceeași Regie Națională apolitică care nu are decât o singură prioritate absolută: protejarea pădurilor proprietate publică a statului român?

Romsilva nu face politică. Singura politică a noastră este o administrare durabilă și eficientă a fondului forestier. Romsilva nu este implicată în competiția electorală în niciun fel și infrastructura sau resursele regiei nu vor fi folosite în niciun fel în campania electorală. Evident, fiecare angajat are o opțiune politică și, ca orice cetățean român, are dreptul să și-o exprime și să facă politică, însă ca persoană privată, cu o delimitare foarte clară și strictă, în afara programului de lucru, fără a folosi resursele regiei și fără să implice Romsilva în niciun fel. Am transmis deja acest mesaj colegilor mei. Obiectivele noastre privesc eficiența, administrarea și protejarea cât mai bună a fondului forestier, deschiderea și implicarea în societate, nu în jocul politic.

Domnule Pahonțu, vă mulțumesc pentru deschiderea și disponibilitatea arătate…

Un interviu realizat de Iulian Badea

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.