Anunț licitație principală Direcția Silvică Prahova

Share:

Anunț privind organizarea licitației principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, producția anului 2017

 

Directia Silvica Prahova, cu sediul in Municipiul Ploiesti, str. Iuliu Maniu, nr. 3, jud Prahova, tel: 0244/59.78.46, fax: 0244/59.58.36, e-mail: office@ploiesti.rosilva.ro, organizeaza o licitatie principala pentru masa lemnoasa pe picior.

Licitatia va avea loc in data de 13.12.2016 la ora 10.30.

Licitatia se va desfasura la sediul din Ploiesti, str. Iuliu Maniu, nr. 3, jud Prahova. Licitatia va fi publica cu strigarea ofertei.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 617/2016.

Preselecţia va avea loc in data de 05.12.2016 la ora 9.00.

Persoanele juridice care doresc sa participe la licitatie, vor depune la secretariatul DS Prahova pana in data de 02.12.2016, ora 14.00, cererea de inscriere la licitatie si documentatia de preselectie in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al operatorului economic in original, sau prin posta/curier, pe hartie.

Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul Directiei Silvice Prahova, la ocoalele silvice şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 129.152 m3 din care pe natură de produse: produse principale 85.666 m3 si produse secundare 43.486 m3.

şi respectiv pe specii şi grupe de specii: răşinoase: 23.246 m3; fag: 63.538 m3; stejari: 10.383 m3;  diverse specii tari: 11.660 m3 si  diverse specii moi: 20.325 m3.

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat FSC® (FSC – C109255).

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca prin negociere.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 10.11.2016.

Masa lemnoasa pe picior se afla in cadrul Ocoalelor Silvice: Azuga, Campina, Doftana, Maneciu, Ploiesti, Sinaia, Slanic, Valenii de Munte si Verbila.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

  1. a)nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
  2. b)nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
  3. c)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  4. d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa Directiei Silvice Prahova la numerele de telefon 0244 597 846; 0244 597 846 (comp. productie – int. 208), e-mail: office@ploiesti.rosilva.ro, fax: 0244 595 836 sau la sediile ocoalelor silvice din judetul Prahova.

 

Director,

ing. Dragos Ciomag

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.