Tarifele de cadastru se recalculează

0

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) recalculează tarifele de cadastru şi introduce noi scutiri de la plata acestora, potrivit unui comunicat transmis joi de instituţie.

„Prevederile legale în vigoare, precum şi indicele de inflaţie înregistrat în perioada 2009-2017 justifică necesitatea amendării cadrului normativ care reglementează tarifele pentru serviciile furnizate de ANCPI/OCPI, în sensul modificării cuantumului tarifelor existente, dar şi al extinderii serviciilor puse la dispoziţia beneficiarilor, prin implementarea de servicii on-line”, se arată în referatul de aprobare privind necesitatea adoptării unui Ordin al directorului general al ANCPI.

De asemenea, „aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 şi demararea înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral din extravilan, şi pe cale de excepţie din intravilan, la nivelul a câteva sute de unităţi administrativ-teritoriale, a condus la creşterea semnificativă a numărului de lucrări înregistrate la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, ceea ce impune o nouă strategie în ceea ce priveşte enunţarea principiilor generale şi modalitatea de calcul a termenelor pentru soluţionarea cererilor de înregistrare sporadică”.

Astfel, „a fost elaborat un proiect de ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, precum şi a termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea acestora, care vizează simplificarea şi unificarea cadrului legal existent, prin includerea într-un singur act normativ a prevederilor referitoare la serviciile furnizate de ANCPI şi instituţiile subordonate, a termenelor pentru prestarea lor şi a tarifelor aferente acestora şi extinderea serviciilor pe care ANCPI le poate furniza beneficiarilor, ca urmare a informatizării bazei de date şi upgradării aplicaţiei informatice integrate utilizate de către oficiile teritoriale din subordine. Mai mult, se va recalcula cuantumul tarifelor aferente serviciilor furnizate de către ANCPI şi instituţiile subordonate beneficiarilor şi se vor stabili termenele pentru furnizarea serviciilor specifice, raportat la volumul de muncă al personalului de specialitate din cadrul oficiilor teritoriale, ca urmare a implementării PNCCF”, potrivit documentului citat.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Moderarea comentariilor este activată. Poate dura ceva timp până ce comentariul tău va fi aprobat.