MAP: 60 de lucrări hidrotehnice de investiții, în valoare totală de 169.532.000 lei, finalizate până la sfârșitul anului

0

Prin dispoziția Ministerului Apelor și Pădurilor, peste 90 de localități, inclusiv orașe ca Bacău, Brașov, Sfântu-Gheorghe, Târgu Ocna, Gura Humorului, Rădăuți, Horezu, vor fi apărate împotriva inundațiilor, în urma finalizării a 60 de lucrări hidrotehnice, realizate la nivel național de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR). Din cele 60 de lucrări, 29 dintre acestea vor fi finalizate prin fonduri de la bugetul de stat, iar 31 vor fi realizate din surse proprii ale ANAR.

În vederea protejării populației, a locuințelor, precum şi a obiectivelor socio-economice, ANAR va finaliza până la sfârșitul acestui an lucrările hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor, investiții în valoare totală de 169.532.000 lei. Astfel, 116.125.000 lei (68,5% din valoarea totală de investiție) au fost alocați, în regim de urgență, din fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului, în vederea înlăturării efectelor inundațiilor, prin HG 582/2018 și prin HG nr.516/2018.

Având în vedere faptul că viiturile din această vară au afectat lucrările hidrotehnice aflate în administrarea ANAR, lucrări care apără peste 90 de localități și care se regăsesc în peste jumătate din județele de pe teritoriul României, ANAR a considerat ca prioritate alocarea din surse proprii a sumei de 53.407.000 lei, reprezentând 31,5% din valoarea totală de investiții pentru aceste lucrări.

În acest context, ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, i-a cerut directorului general al ANAR, Victor Sandu, ca, pe lângă sumele alocate de Guvern și sursele proprii ANAR, să utilizeze și fondurile destinate reparării, construirii sau achiziționării unor clădiri utilitare, sume cuprinse în bugetul pe 2018 al ANAR, dar și din economii de la capitolul bugetar „Cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Lucrările constau în consolidări și refaceri de apărări de mal (în județele: Argeș, Botoșani, Hunedoara, Vâlcea), regularizări de albie și consolidări (în județele: Alba, Brașov, Neamț, Suceava, Vâlcea, Gorj, Bistrița-Năsăud, Timiș, Caraș-Severin), amenajări de albii (în județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Suceava, Harghita, Galați, Maramureș, Sălaj), reabilitări și îndiguri (în județele: Brașov, Covasna, Gorj, Mureș, Vâlcea), închiderea liniilor de apărare (în județul Timiș).

Sumele cele mai mari, peste 7.000.000 lei, de la bugetul de stat și/sau din sursele proprii ale ANAR, au fost alocate în județele unde au fost afectate cele mai multe lucrări hidrotehnice, respectiv județele Neamț, Vâlcea, Bacău, Alba, Covasna, Galați.

Astfel, în județul Neamț, a fost alocată suma de 61.498.000 lei pentru executarea și finalizarea unor lucrări de regularizare și amenajare a albiilor pe cursurile de apă Tarcău, Schit, Borca și Sabasa, precum și  amenajarea râului Cracău.

În județul Vâlcea, au primit finanțare, spre a fi refăcute 12 lucrări hidrotehnice, cu o valoare totală de investiție de 21.336.000 lei, din care 13.271.000 lei (62% din valoarea totală) au fost alocați din fonduri de la bugetul de stat, iar restul de 8.065.000 lei (38% din valoarea totală) au fost alocați din surse proprii ANAR. Lucrările finanțate prin fondurile de la bugetul de stat constau în regularizare/amenajare pârâuri: Luncavăț, cu afluenții, pe sectorul Vaideeni-Horezu-Popești; pârâul Iazul Morților, pentru apărarea localității Băbeni (afectată de viiturile din această vară) și amenajarea pârâului Topolog, pentru apărarea localității Nicolae Bălcescu. Pe lângă aceste lucrări, ANAR va aloca fonduri, din surse proprii, pentru amenajarea, după caz, îndiguirea unor pâraie (Sâmnic și afluenții pe sectorul Cerna-Măciuca, pârâul Urșani, în dreptul localității Horezu, pârâul Ursana, în dreptul localităților Olanu, și Stoilești, pârâul Geamăna, la Drăgoiești, zona Buciumeni, pârâul Luncavăț, la Oteșani, zona Cârstănești, sector David-Cârjuliu, pârâu Stăneasca, la Stoilești, zona Izvoru Rece, pârâul Sasca, la Milcoiu, zona Ciutești-Tepșenari, pârâul Valea Plopilor, comuna Vaideeni).

De asemenea, în județul Alba, au fost alocați 19.078.000 lei, din care 11.581.000 lei (60% din valoarea totală de investiții) vor fi folosiți pentru executarea a două lucrări de regularizare și consolidare a pârâului Cricău, în dreptul localităților Cricău și Valea Țelna, din județul Alba.

În județul Bacău au fost alocate fonduri în valoare totală de 11.326.000 lei, din care aproape jumătate din sumă – 5.346.000 lei au fost alocați din fonduri de la bugetul de stat și restul, de 5.980.000 lei, provine din sursele proprii ale ANAR. Sumele alocate de la bugetul de stat sunt destinate executării de lucrări de regularizare și amenajare de albii pentru pârâurile: Slănic, în zona localităților Târgu Ocna și Slănic Moldova; pârâul Tazlău Sărat, în dreptul localităților Măgirești și Ardeoani, și pârâul Oituz, în dreptul comunei Oituz. Din sursele proprii ale ANAR sunt executate și alte lucrări de refacere a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor în județul Bacău. Mai exact, este vorba despre realizarea de lucrări de amenajare a râului Trotuș și afluenții săi, pe tronsonul Ghimeș-Urechești, pentru apărarea orașului Comănești. În plus, Administrația Națională „Apele Române” va executa lucrări de amenajare a afluenților râului Bistrița,  menite să apere municipiul Bacău de efectele posibile ale inundațiilor.

În județul Covasna au fost alocate fonduri în valoare totală de 8.521.000 lei, din care 7.162.000 lei (84% din valoarea totală de investiție) sunt de la bugetul de stat, pentru îndiguirea râului Negru și a afluenților săi, a pârâului Cașin, pe sectorul Ruseni-Sânzeni, a pârâului Tărlung, pe sectorul Băcel-Chichiș, și a pârâului Dobârlău. La aceste fonduri se adaugă 1.350.000 lei, din sursele proprii ale ANAR, sumă destinată refacerii eroziunilor de mal și executărilor de lucrări de consolidare și regularizare a râului Olt și a afluenților săi, pe sectorul Sfântu-Gheorghe – Ileni, precum și în zona localităților Iarăș, Hăghig, Cormoș, Tălișoara, Filia și Brăduț.

În județul Galați, ANAR a investit, din surse proprii, suma de 7.642.000 lei, fonduri care sunt destinate lucrărilor de amenajare a râului Siret și refacere a eroziunilor de mal, în localitățile Șendreni și Șerbeștii Vechi.

Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrațiile Bazinale de Apă, a început deja refacerea infrastructurii de apărare. Sunt realizate lucrări de decolmatare, de compactare și înalțare a vechilor diguri, de refacere a pragurilor de fund din gabioane etc.

Lucrările sunt executate conform proiectului și caietului de sarcini și este respectat graficul fizic de execuție.

Conform planului de investiții, toate aceste lucrări hidrotehnice vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

CASETĂ TEHNICĂ  CU LUCRĂRILE DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN SURSE PROPRII ȘI DE LA BUGETUL DE STAT

 

Județul Denumirea lucrării Sursa de finanțare Valoarea totală (mii lei)
ALBA Regularizare si consolidare pârâu Cricău la Cricău.

Regularizare și consolidare Valea Țelna.

 

 

 

De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

11581
Din surse proprii 7497
ARAD Amenajare Valea Sighișoara. Din surse proprii 2500
ARGEȘ Amenajare albie pârâu Valea Copacilor în zona localității Costești. De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

780
Extindere și reparație Regularizare Valea Drăghici. Din surse proprii 4000
BACĂU Regularizare albie pârâu Slănic în zona localităților Tg. Ocna și Slănic Moldova; Amenajare pârâu Tazlău Sărat la Magiresti și Ardeoani; Regularizare pârâu Oituz – com Oituz.  

 

 

De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

 

 

 

5346

Amenajare râu Trotuș și afluenți, pe tronsonul Ghimeș-Urechești; Amenajare afluenți râu Bistrița, municipiul Bacău. Din surse proprii  

5980

BISTRIȚA-NĂSĂUD Regularizare  râu Budac în localitatea Ragla. Din surse proprii 2000
BRAȘOV Reabilitare dig apărare pe râul Olt la Comana; Regularizare și îndiguire pârâu Bârsa la Bod; Regularizare pârâu Târlung la Teliu; Apărare mal Timișul Sec în Brașov.  

De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

 

 

3275

BOTOȘANI Apărare de mal râu Prut, comuna Hudești. Din surse proprii 2869
CARAȘ-SEVERIN Regularizare pârâu Bucoșnița la Bucoșnița, pârâu Goleț la Goleț și pârâu Slatina-Timiș la Slatina-Timiș.  

De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

4896

 

COVASNA

Îndiguire râu Râul Negru și afluenți; Regularizare pârâu Cașin sector Ruseni – Sânzieni; Îndiguire pârâu Tărlung la Băcel-Chichiș; Îndiguire pârâu Dobârlău.  

De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

 

7162

Regularizare râul Olt, zona SfântuGheorghe-Ilieni; Combaterea inundațiilor râul Olt și afluenți.  

Din surse proprii

 

1350

GALAȚI Amenajare râu Siret în localitatea Șendreni; Amenajare râu Siret în localitatea Șerbeștii Vechi.  

Din surse proprii

 

7642

 

GORJ

Regularizare și îndiguire râu Gilort la Novaci, pârâu Măceșu. De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

450
Regularizare râu Amaradia pe tronsonul Bustuchin-Melinești. Din surse proprii 850
HARGHITA Amenajare râu Trotuș și afluenți. De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

346
HUNEDOARA Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în bh Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018.  

Din surse proprii

3500
 IALOMIȚA Refacere rambleu, mal stâng, canal evacuator, etapa I. De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

3443
MUREȘ Regularizare și îndiguire pârâul Cărbunarilor, intravilan localitatea Vânători. Din surse proprii 1646
MARAMUREȘ  

Amenajare râu Vișeu aval confluența râu Vaser în localitatea Vișeu de Sus.

 

De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

1160
Din surse proprii 1833
NEAMȚ

 

Regularizare albie pr Tarcău la Tarcău; Regularizare albie pârâu Schit la Ceahlău; Regularizare albie pr Borca si Sabasa la Borca, județul Neamț; Amenajarea râu Cracău, la Slobozia.

 

 

De la bugetul de stat

 

HG nr.582/2018  

61948

HG nr.516/2018
SĂLAJ Amenajare râu Zalău. Din surse proprii 810
SUCEAVA Regularizare și îndiguire pârâu Rașca la Bogdănești, etapa I; Amenajare râu Moldova și afluenți pe tronsonul Fundu Moldovei – Humor et.I – amenajare pârâu Humor în zona localității Gura Humorului; Refacerea amenajării râului Suceava în zona sursei de alimentare cu apă a municipiului Rădăuți.  

De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

 

2460

Regularizare și îndiguire pârâu Rașca la Bogdănești,  județul Suceava – ETAPA II; Îndiguire mal stâng râu Moldova, comuna Capu Câmpului; Amenajare râu Moldova pe tronsonul Brăiești-Băișești, comuna Cornu Luncii. Din surse proprii 808
TIMIȘ

 

Închidere linie de apărare, mal stâng râul Șasa  la Poieni; Reprofilare Râu Bega și afluenți, județul Timiș; Consolidare mal drept Bega. Din surse proprii  

2057

VÂLCEA

 

 

Regularizare pârâu Luncavăț și afluenți pe sectorul Vaideeni – Horezu – Popești; Amenajare Pârâu Iazul Morților, oraș Băbeni; Amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu.  

De la bugetul de stat (HG nr.582/2018)

 

 

13271

Amenajare pârâu Sâmnic pe sectorul Golești-Blidari; Regularizare pârâu Cerna și afluenți pe sectorul Cerna – Măciuca; Îndiguire pârâu Urșani la Horezu; Regularizare pârâu Ursana la Olanu și la Stoilești; Decolmatare și îndiguire pârâu Geamăna la Drăgoești, zona Buciumeni; Regularizare pârâu Luncavăț la Oteșani, zona Cârstănești, sector David -Cârjaliu; Regularizare pârâu Stăneasca la Stoilești, zona Izvoru Rece; Consolidare albie minoră pârâu Sasca la Milcoiu, zona Ciutești-Tepșenari; Amenajare pârâu Valea Plopilor, comuna Vaideeni.  

 

 

 

 

 

 

Din surse proprii

 

 

 

 

 

 

8065

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.