Un nou protest al Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, pe 9 aprilie, la Parlament

Share:

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, singura organizație sindicală reprezentativă pentru sectorul de activitate agricultură, acvacultură, pescuitul, silvicultură și economia vânatului, având un număr de peste 15.000 de membri care profesează în domeniul silvic în întreaga țară, organizează din nou, în data de 9 APRILIE 2019 pichetarea sediului Camerei Deputaților, între orele 10:00 – 14:00, pentru susținerea următoarelor revendicări:

1.Se solicită plenului Camerei Deputaților și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice respingerea Proiectului de lege PL-x nr. 9/2019 de modificare și completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, prin care se urmărește legiferarea împroprietăririi fără drept cu terenuri agricole sau forestiere a formelor asociative ale comunităților din fostele regiuni grănicerești, respectiv împroprietărirea fără drept cu terenuri forestiere în suprafață de până la 30 de hectare din fondul forestier proprietate publică a statului, a unităților de cult care au deținut în folosință sau administrare și nu în proprietate astfel de suprafețe.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 contravine prevederilor art.135 alin.(2) lit. b) și d) din Constituție, care consacră cu titlu de obligație în sarcina statului protejarea intereselor naționale în activitatea economică (…), precum și exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 încalcă Constituția României, care statuează la art. 136 că proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 încalcă Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, care la art. 34 prevede că terenurile forestiere proprietate publică a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembrământ al acestuia.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019, în forma actuală, favorizează  derapajele funcționale ale instituțiilor statului. Pădurile României sunt un bun de interes public, național şi european. Tratarea şi exploatarea fondului forestier fără a se avea în vedere interesul naţional, este contrară interesului Statului Român, societății și aduce grave prejudicii securității naţionale.

  Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 transformă o lege de reconstituire a dreptului de proprietate (Legea nr. 1/2000), a cărui scop este acela de a înfăptui un act reparatoriu față de proprietarii cărora regimul comunist le-a confiscat proprietățile sau urmașii acestora, într-o lege neconstituțională de împroprietărire fără drept a unităților de cult și a formelor asociative ale comunităților din fostele regiuni grănicerești.

Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 creează posibilitatea ca orice persoană juridică să formuleze cereri de constituire a dreptului de proprietate, chiar dacă titlurile de proprietate au fost anulate prin hotărâri judecătorești rămase definitive.

În urma evaluării impactului pe care propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 1/2000 îl va avea asupra fondului forestier proprietate publică a statului, a rezultat o diminuare cu peste 650.000 ha a fondului forestier proprietate publică a statului, iar ca efect social dispariția a peste 3.000 locuri de muncă.

Se solicită Parlamentului României respingerea Propunerii legislative (înregistrată la Senat cu nr. B75/2019) pentru completarea art. 11 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic şi pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Prin legiferarea acestei inițiative, proprietatea publică a Statului român se va diminua cu o suprafață de peste 1.000.000 ha păduri. Solicităm respingerea acestui proiect de lege întrucât încalcă art. 136 din Constituția României, care prevede la alin. (2):    proprietateapublică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale”.

Acest proiect de lege reglementează căFondul forestier, proprietate publică a statului se compune din terenurile forestiere ce au aparținut în proprietate publică Statului român anterior 1948”, fără a ține seama că Statul român, prin administratorul pădurilor statului, a achiziționat în ultimii ani suprafețe de zeci de mii de hectare de păduri.

Se solicită Parlamentului României înființarea unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive de păduri și luarea de măsuri pentru stoparea retrocedărilor ilegale de păduri. Pădurile sunt și trebuie să rămână un bun de interes strategic pentru România.

Se solicită Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative PL-x nr. 482/2018 pentru aprobarea O.U.G nr. 56/2018 de completare a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin care se urmărește transformarea unor regii în societăți pe acțiuni. Federația Silva a solicitat Guvernului României, a nu se da curs unui astfel de act normativ prin care inclusiv regiile naționale pot fi reorganizate ca societăți comerciale.

Se solicită Parlamentului României ca prin propunerea legislativă înregistrată la Senat cu nr. B32/2019 privind modificarea și completarea Statutului personalului silvic să se țină seama de necesitatea asigurării unei protecții reale a personalului silvic cu atribuții de pază a pădurilor, asigurarea unei salarizări corespunzătoare pentru personalul silvic și introducerea unor activități din silvicultură în categoria condițiilor speciale de muncă.

Se solicită Parlamentului României consultarea tuturor sindicatelor, federațiilor și confederațiilor sindicale la modificarea și completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

Se solicită Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Apelor și Pădurilor ca legislația silvică să fie elaborată cu consultarea specialiștilor silvici din cadrul Academiei Române, Academiei de Științe Agricole și Silvice, Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, Societății inginerilor silvici din România ”Progresul Silvic”, Federației pentru Apărarea Pădurilor, Confederației Consilva, Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, Asociației Pensionarilor Silvici din România și Asociației Proprietarilor de Păduri din România. Solicităm respectarea și aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

Se solicită Parlamentului României elaborarea și adoptarea de legi coerente și aplicabile, conforme cu realitățile și necesitățile sectorului silvic. Sectorul silvic din România are nevoie mai mult ca oricând de legislație pentru restabilirea echilibrului între cele trei funcții ale pădurilor – funcția ecologică, funcția economică și funcția socială.

Se solicită Parlamentului și Guvernului României să elaboreze legi pentru întărirea autorității personalului silvic, având în vedere creșterea presiunii asupra pădurii. Apărând pădurea, în ultimii ani, 4 pădurari au fost omorâți de infractorii surprinși în pădure furând lemn, iar alți peste 650 pădurari, tehnicieni și ingineri silvici au suferit vătămări corporale grave din partea infractorilor (numai în anii 2017 și 2018 au fost înregistrate peste 70 de cazuri de agresiuni deosebite îndreptate împotriva personalului silvic, din care peste 30 de cazuri au necesitat îngrijiri medicale speciale).

Revendicările susținute de Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva au ca scop salvarea pădurilor României de la distrugere, consolidarea activității administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, garantul asigurării unei gestionări durabile a pădurilor statului, precum și reconsiderarea rolului silvicultorilor în societate.

În situația nesoluționării revendicărilor, Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva va relua acțiunile de protest la Camera Deputaților.

Lider, ing. Silviu Geană

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.