Peste 160 de cineaști, apel către Consiliul de Administrație CNC și ministrul Culturii

0

Către: Doamna Anca Mitran, Director General al Centrului Național al Cinematografiei

Membrii Consiliului de Administrație al CNC

Doamna Otilia Sîrbu, Doamna Gabriela Albu, Domnul Radu Nicoară, Domnul Antoine Bagnaninchi, Domnul George Chiriță, Domnul Adrian Păduraru

Pentru informare: Domnului Ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu București,

Apel asupra Hotărîrii CA al CNC 61/26.03.2020 și a deciziei de suspendare a calendarului Concursului CNC

Stimate Doamne,

Stimați Domni,

În contextul în care autoritățile române găsesc soluții pentru susținerea populației active și continuarea funcționării chiar la nivel de avarie a tuturor sectoarelor economiei, în condițiile în care în întreaga lume autoritățile alocă fonduri suplimentare pentru sectorul cinematografic astfel încît să împiedice blocajul total și prăbușirea sectorului, Consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei a emis în data de 26.03.2020 o hotărîre care blochează efectiv operațiunile care s-ar putea desfășura de la distanță pentru o revenire cît mai rapidă la activitatea normală după ridicarea restricțiilor.

Mai mult, măsura suspendării plăților pentru diferite activități generează un climat de incertitudine și induce un sentiment de lipsă de interes din partea autorității tutelare față de problemele reale ale breslei.

Astfel:

– amînarea semnării contractelor de credit direct pentru producția de filme (pct I.1) și amînarea acordării tranșelor I și II (pct I.2) face cvasi-imposibilă pregătirea proiectelor pentru a începe (sau continua) filmările cît mai iute după ridicarea restricțiilor; pentru claritate, orice cheltuieli de producție sunt eligibile pentru decontare doar de la data semnării contractului, iar tranșele I și II asigură cash-flow-ul pentru desfășurarea pregătirii pentru filmare și continuării acesteia în cazul în care a fost întreruptă;

– prin acordarea sprijinului automat doar pentru filmele aflate în perioada de post producție (pct.I.4) se creează o stare de incertitudine legată de posibilitatea ca aceste fonduri să nu mai fie acordate; sprijinul automat este o componentă a planului financiar al filmelor, pe care producătorii nu se mai pot baza; în consecință, ei nu vor putea încheia contracte cu furnizorii și echipa în condițiile bugetului inițial, deși este esențial ca în această perioadă să se poată stabili condițiile de lucru concrete pentru echipele de film astfel încît, din nou, ele să revină la o activitate normală cu cît mai puțină întîrziere și cu costuri suplimentare cît mai reduse.

– prin amînarea încheierii contractelor pentru acordarea de sprijin nerambursabil, amînarea tranșelor de plată pentru distribuție și organizare de manifestări culturale (pct. II.1, II.4, II.5, II.6) se blochează complet activitatea acestor operatori culturali; ei fac parte din categoria cea mai vulnerabilă în această perioadă, fiind în imposibilitatea de a organiza activități cu public; acești operatori au plăți în derulare premergătoare activităților propriu-zise, cît și importante costuri suplimentare legate de întreruperea sau amînarea activităților propuse. Pentru această categorie ar fi normal nu doar ca plățile să se desfășoare în timpii contractați, ci să se instituie un fond suplimentar pentru susținerea echipelor acestora, relocarea și reprogramarea evenimentelor, precum și pentru refacerea campaniilor de promovare aferente.

Posibilitatea pregătirii producțiilor și evenimentelor pe parcursul stării de urgență ar facilita de asemenea reprogramarea unora dintre aceste activități la scurt timp după ridicarea restricțiilor și ar înlătura riscul unei aglomerări majore, egală cu sufocarea, a tuturor evenimentelor și producțiilor în toamna-iarna anului 2020.

Nu în ultimul rînd, CNC a decis suspendarea termenelor de anunțare a rezultatelor Concursului de proiecte cinematografice în desfășurare, invocînd Art.41 din Decretul Nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență, ceea ce reprezintă o piedică pentru pregătirea în perspectivă a activităților specifice, avînd în vedere faptul că odată obținută finanțarea din România, producătorii pot aplica pentru fonduri către alte surse naționale și internaționale, termenele de aplicație păstrîndu-se pentru majoritatea țărilor europene.

Niciuna din prevederile legale adoptate de la instituirea stării de urgență și până acum nu îndreptățește instituția publică C.N.C. să decidă suspendarea activităților specifice a căror desfășurare nu afectează în niciun fel sănătatea publică, cum sunt: încheierea de contracte (care pot fi încheiate prin mijloace la distanță, așa cum prevăd dispozițiile codului civil), primirea și verificarea de deconturi și rapoarte de la agenții economici (care pot fi 2 primite prin poștă sau scanate, prin mijloace electronice și transmise în aceeași manieră propriilor angajați spre verificare), primirea de cereri de acordare a finanțărilor (care pot fi de asemenea primite prin poștă sau prin sistem electronic), efectuarea de plăți (care pot fi făcute în sistem electronic), etc. Dealtfel, niciunul din textele normative invocate de către Consiliul de Administrație în preambulul Hotărârii Nr. 61/26.03.2020 drept temei legal pentru hotărârile luate, nu dă C.N.C. dreptul de a proceda la amânarea în mod unilateral a îndeplinirii propriilor obligații legale scadente sau care urmează să devină scadente în perioada stării de urgență, față de operatorii economici debitori ai acestor obligații.

Articolul 41 din Decretul Nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență (pe care CNC își întemeiază Hotărârea 61) nu poate fi în niciun caz invocat de către debitorul unei obligații (C.N.C. în cazul nostru) pentru a justifica amânarea executării acesteia; el poate fi invocat doar de creditorul obligației neexecutate (agentul economic), atunci când, solicitând C.N.C. să-și execute obligația, acesta din urmă ar opune prescripția sau decăderea agentului economic din dreptul de a solicita executarea.

Dorim să menționăm că există și cîteva precizări benefice și firești în document, respectiv punctul I.5 care prevede extinderea termenelor de predare a filmelor finalizate cu durata stării de urgență și punctul II.2 care prevede posibilitatea organizării manifestărilor culturale care erau prevăzute pentru perioada ianuarie-iunie 2020 pînă la data de 31 Decembrie 2020.

Cu speranța revenirii asupra acestei hotărâri și instituirea unor măsuri care să sprijine breasla cinematografică în ansamblul ei, cît și economia națională în partea care ne revine nouă, cineaștilor, tehnicienilor și artiștilor interpreți din domeniu, vă stăm la dispoziție pentru consultări și propuneri de măsuri eficiente pentru sectorul cinematografic.

Anexăm, ca sursă de inspirație pentru măsuri locale și bază pentru discuții, și un sumar al măsurilor instituite de alte state europene pentru sprijinirea cinematografiei și a audiovizualului în această perioadă dificilă.

Ada Solomon – producătoare de film, Claudiu Mitcu – regizor, producător de film, organizator de festival, Adina Pintilie – regizoare, producătoare de film Monica Felea – distribuitoare de film Bad Unicorn, Ștefan Bradea – distribuitor de film Bad Unicorn, Radu Stancu – producător de film, Bianca Oana – producătoare de film, Adrian Sitaru – regizor, producător de film Adrian Silișteanu – director de imagine, regizor Anca Damian – regizoare, producătoare Florin Șerban – regizor, producător de film Stere Gulea – regizor Șerban Pavlu – actor Adina Sădeanu – producătoare de film Bogdan Dumitrache – actor Alex Iordăchescu – producător de film Mircea Ciocâltei – monteur Ruxandra Zenide – regizoare Ioana Flora – actriță Andrei Tănăsescu –programator de festival Alexandru Solomon – regizor, director One World Romania Radu Jude – regizor Dana Bunescu – monteuză, sound designer Cătălin Cristuțiu – monteur Vanina Vignal – cineastă, programatoare și curatoare a festivalului One World Romania Velvet Moraru – producătoare de film Mona Nicoară – regizoare Ivana Mladenovic – regizoare Marius Olteanu – regizor Oana Giurgiu – regizoare, producătoare, organizatoare de festival Ana Lungu – regizoare Vivi Drăgan Vasile – director de imagine Dumitru Budrală – regizor, director al festivalului Astra Corina Șuteu –FilmETC 3 Daniela Dimitriu Chelba – organizatoare BIFF (Bucharest International Film Festival) Mălina Ionescu – scenografă Luca Istodor – director al festivalului Super Letiția Ștefănescu – monteuză Paul Negoescu – regizor, producător de film Ana Drăghici – directoare de imagine Irina Malcea – producătoare de film Iulia Rugină – regizoare Ana Ularu – actriță Oleg Mutu – director de imagine Alexandru Dumitru – inginer de sunet Viorel Chesaru – producător de film Ștefan Constantinescu – regizor Paul Cioran – regizor Ioana Lascăr – producătoare de film Diana Păroiu – producătoare de film Cristian Nicolescu – producător de film, monteur Horațiu Curuțiu – producător de film Ionuț Cone – electrician Carla Fotea – producătoare de film Gabriela Suciu-Pădurețu – producătoare de film Dora Codiță – make up artist Cireșica Cuciuc – designer de costume Andreea Cristina Borțun – regizoare, producătoare Cătălin Drăghici – regizor, producător Cătălin Anchidin – PR industrii creative Alin Florea – actor Eugen Istodor – organizator al festivalului Super Dana Anghel – stilist, designer de costume Dana Păpăruz – designer de costume Carmen Tofeni – directoare de imagine Irena Isbășescu – producătoare de film Zsolt Tofan – manager de locații/scout Vlad Petri – regizor Andrei Zikeli – asistent de imagine Luchian Ciobanu – director de imagine Andrei Rus – director artistic One World Romania Radu Potcoavă – regizor Tudor Platon – director de imagine Bogdana Bololoi – make up artist George Doroftei – make up artist Ana Covalciuc – actriță Radu Ciorniciuc – regizor, jurnalist Ruxandra Gubernat – regizoare Eliza Zdru – regizoare Andra Popescu – producătoare Elena Martin – coordonatoare de producție Monica Lăzurean-Gorgan – producătoare, regizoare Andrei Cohn – regizor Florin Iepan – regizor Dorina Oargă – coordonatoare TIFF Unlimited Oana Iancu – producătoare de film Bogdan Mureșanu – regizor, producător de film Adriana Bumbeș – producătoare de film Kinotopia Andrei Loghin – producător Alexandru Mavrodineanu – regizor Mihai Mitrică – director de festival Helga Fodorean – producătoare de festival Cosmina Stratan – actriță Laura Căpățână – regizoare 4 Gabriel Spahiu – actor Dan Angelescu – project manager, Reziden ța de scenaristi c ă Pustnik / curator Florin Niculae – gaffer Bogdan Theodor Olteanu – regizor Ioana Țurcan – regizoare Tudor Jurgiu – regizor Codru ța Cre țulescu – produc ătoare Andrei Cre țulescu – regizor Alex Teodorescu – produc ător George Anton – grip Sebastian Zsemlye – inginer de sunet, sound designer Valentin Hotea – regizor Andrei Oan ă – director de imagine Cristina Iliescu – regizoare Ioana Diaconu – coordonatoare de produc ție Marius Panduru – director de imagine Dan – Ștefan Ruc ăreanu – sound designer Ioan Filip – sound designer Ion u ț Pi țurescu – regizor Ileana Bîrsan – critic de film, organizatoare de festival Rare ș Abraham – produc ător de film Domnica Cârciumaru – directoare de casting Daniela Apostol – manager cultural Viorica Capdefier – directoare de casting Alex Dragomir – inginer de sunet, sound designer Livia R ădulescu – produc ătoare de film Oana Bardan – manager de produc ție Octav Chelaru – regizor Mihai Mincan – regizor Alina Manolache – regizoare Serghei Chiviriga – actor, regizor Mihai Codleanu – monteur Crina Semciuc – actriță Drago ș Apetri – monteur Ramona Grama – produc ătoare de film Marcela Ursu – produc ătoare de film Iulia Stoianovici – produc ătoare de film Irina Enea – produc ătoare de film Bogdan Ilie șiu – regizor, scenarist Alexandru Radu – monteur Flora Pop – sound designer, compozitor Constantin Dinu – gaffer Tatiana Duricu – scenograf Eugen Kelemen – monteur Andreea Dumitrescu – produc ătoare de film, coordonatoare de postproduc ție Anamaria Antoci – produc ătoare de film Roxana Andrei – produc ătoare de film, regizoare Raluca R ăcean Gorgos – regizoare Radu Gorgos – director de imagine Smaranda Sterian – produc ătoare de film Raluca Pascu – scenograf Alexandra Boghiu – manager proiect Premiile Gopo Bogdan Miric ă – regizor Alexandra Gulea – regizoare Izabela Rudolf – coordonatoare de scenografie, organizator evenimente Valentino Rudolf – produc ător de film Felician Lep ădatu – supervizor VFX Raluca Regiulis – produc ătoare VFX Oana Radu – manager Asocia ția Film ETC. Matei Branea – regizor 5 Andrei Roșu – manager de locații Alexandra Alma Ungureanu Stroe – scenografă Liliana Toma -director de casting Marius Leftărache -sound designer, compozitor Boroka Biro – directoare de imagine Ana-Maria Comănescu – regizoare Rodica Popa – producătoare de film Ioachim Stroe – monteur, regizor Anca Buja – scenaristă Tudor Giurgiu – regizor, producător de film.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.