„Activiștii” de mediu, mult zgomot pentru nimic! Cât lemn se fură într-un an din pădurile administrate de Direcția Silvică Suceava? O căruță de lemne la 100 de hectare de pădure!

Share:

Silvicultorii suceveni spun că trebuie să se ajungă la un adevăr care să facă lumină în ce privește polemicile nenumărate dintre instituțiile din domeniul silviculturii și ONG-urile de mediu, dar și ale “activiștilor” din acest domeniu, se arată într-o excelentă analiză realizată de jurnaliștii de la obiectivdesuceava.ro. De multe ori, aceste dispute  au depășit orizonturile de așteptare ale tuturor celor care au dorit, în cele mai multe situații, să știe cam cât este adevăr și cât este mit din cifrele vehiculate de fiecare parte care, pe anumite paliere temporale, a avut acces direct la datele exacte ale analizelor și cercetărilor efectuate. Evident, niciodată complete. ONG-urile de mediu, ce reprezintă societatea civilă, susțin că pădurile României, printre ultimele virgine din Europa, sunt exploatate în mod intens, peste limitele legalității.

Pe de altă parte, reprezentanții actorilor economici, ai RNP Romsilva spun cu totul altceva: ritmul tăierilor este mult mai mic decât cel al creșterii pădurilor. Prin urmare, țara are masă lemnoasă excedentară care nu este exploatată industrial din cauza propagandei celeilalte părți, ce încetinește lucrurile. Iar noile tehnologii pentru supravegherea fondului forestier și a transporturilor ilegale au limitat mult ilegalitățile și tendințele de eludare a legilor

Organizarea și scopul activității Direcției Silvice Suceava

Direcția Silvică Suceava, prin cele 24 de ocoale silvice, administrează o suprafață de 341577 ha fond forestier (stat și alți proprietari) ceea ce reprezintă circa 63% din suprafața împădurită a județului Suceava, diferența fiind administrată de alte 18 ocoale silvice de regim private.

SCOPUL activității Direcției Silvice Suceava îl reprezintă menținerea integrității  fondului forestier național administrat și gospodărirea rațională și durabilă a acestuia.

La Direcția Silvică Suceava au fost efectuate în anul 2020 un număr de 1991 controale de fond și parțiale.

Diversificarea formelor de proprietate a fondului forestier care s-a produs după anul 1990 a condus inevitabil la schimbări în modul de gospodărire și a influențat nivelul și modalitățile de asigurare a pazei și integrității fondului forestier național. Conștienți de aceste realități, în fiecare an, silvicultorii din cadrul Direcției Silvice Suceava stabilesc permanent și punctual programe de măsuri menite să ducă la atingerea potențialului necesar îndeplinirii scopului instituției noastre.

În baza Regulamentului privind paza fondului forestier la Direcția Silvică Suceava au fost efectuate în anul 2020 un număr de 1991 controale de fond și parțiale, obiectivul acestor inspecții fiind verificarea permanentă a suprafețelor de pădure arondate unui număr de 404 cantoane silvice din cadrul celor 24 de ocoale silvice.

S-a acţionat fără jumătăţi de măsură, fără compromisuri inventate, şi toţi cei care s-au făcut vinovaţi de furt, de neglijenţă, de sprijin pentru cei care au furat, au plătit.

Volumul tăiat ilegal identificat și înregistrat la Direcția Silvică Suceava ca urmare a controalelor efectuate în anul 2020 este de 2435 mc, un volum ce a scăzut an de an datorită eforturilor susținute ale silvicultorilor suceveni.

Conform raportului anual de activitate a Regiei Naționale  Pădurilor – Romsilva, pentru anul 2020, la analiza indicatorului / tăieri ilegale de arbori, Direcția Silvică Suceava se situa pe locul 30 din 42 de subunități naționale.

Urmare a măsurilor dispuse la nivelul Direcției Silvice Suceava, în anul 2020, au fost efectuate de către personalul silvic un număr de 4205 acțiuni privind controlul circulației materialelor lemnoase și tăieri ilegale de arbori, precum și controlul instalațiilor de debitat, fiind încheiate un număr de 456  contravenții silvice, cu o valoare a amenzilor de 929500 lei. Cu această ocazia a fost confiscată cantitatea de 2893 mc material lemnos. De asemenea, au fost încheiate de către personalul silvic un număr de 56 infracțiuni silvice privind tăierile ilegale de arbori.

Ca urmare a verificărilor și constatărilor făcute de către delegații Direcției Silvice Suceava, în perioada 2018 – 2020, la nivelul Direcției Silvice Suceava, au fost aplicate personalului silvic un număr de 172 măsuri administrativ disciplinare în cazul abaterilor săvârșite (din care 5 cazuri au reprezentat suspendări din funcție și alte 10 cazuri au reprezentat desfaceri ale contractului individual de muncă).

Volumul tăiat ilegal în cadrul DS Suceava, la 100 ha reprezintă 0,001 din volumul rezultat din creșterile anuale. La ha reprezintă 0,00001 mc din volumul rezultat din creșterile anuale. Se fură ,,o căruță de lemne la 100 ha de pădure”

Cei mai reprezentativi indicatori pentru a analiza în fiecare an evoluția reală a tăierilor ilegale de arbori, sunt volumul tăiat ilegal raportat la ha și volumul tăiat ilegal raportat la 100 ha.

Astfel, la Direcția Silvică Suceava în anul 2020, dat ca exemplu, volumul tăiat ilegal raportat la ha este de 0,007 mc/ha iar raportat la 100 de ha acest volum reprezintă 0,70 mc/100 ha, ”o căruță de lemne la 100 ha de pădure”.

În conformitate cu datele statistice (extrase din amenajamente silvice) la nivelul Direcției Silvice Suceava creșterea medie anuală la ha (pădure) este de 8 mc/an/ha. Înmulțind acest volum cu 100 rezultă că la nivelul instituției noastre creșterea medie anuală la 100 ha este de 800 mc/an.

Pentru anul 2020, prin comparația între volumul total tăiat ilegal la 100 ha (respectiv 0,70 mc) și volumul rezultat din creșterea medie anuală la 100 ha(respectiv 800 mc/an), rezultă faptul că volumul tăiat ilegal la 100 ha reprezintă 0,001 din volumul rezultat din creșterile anuale. La ha reprezintă 0,00001 mc din volumul rezultat din creșterile anuale.

Discrepanțele foarte mari între datele vehiculate în legendele urbane și realitate au fost demontate. Acesta este nivelul ”gigantic” al furtului. Adevăr consfințit de instituțiile abilitate.

 Acțiunile silvicultorilor suceveni au dus an de an la reducerea semnificativă a tăierilor ilegale de arbori, evoluția tăierilor ilegale în ultimii 10 ani (2011 -2020) fiind prezentată tabelar și grafic.

În baza cadrului legal, prin adoptarea planurilor comune de acţiune şi a protocoalelor de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava, Garda Forestieră Suceava, precum şi alte instituţii abilitate, privind prevenirea şi combaterea faptelor ilegale îndreptate împotriva pădurii, în cursul anului 2020 personalul silvic din cadrul Direcţiei Silvice Suceava a acţionat pentru combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional.

Cu ocazia acţiunilor comune s-au efectuat, în principal, controlul circulaţiei materialului lemnos pe drumurile forestiere şi publice, precum şi patrulări în fondul forestier administrat de către instituţia noastră, în scopul prevenirii şi depistării tăierilor ilegale de arbori, păşunatului abuziv, patrulări pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor.

Cele două realităţi paralele, ireconciliabile și în permanente poziții de forță, sunt aduse la un armistițiu cerebral de o  REALITATE halucinantă: SE FURĂ ”O CĂRUȚĂ DE LEMNE LA 100 HA DE PĂDURE”

În comunism, excesul de zel și un dosar bun erau recompensate cu cariere fulminante, chiar dacă trebuia să fim toți egali în fața legii și a adevărului. În globalism trebuie să fim cât mai lucizi și răbdători deoarece suntem înconjurați de capcane și provocări. Să valorificăm inteligența și inițiativa personală ale celor ce caută binele comun cu altitudinea cât mai înaltă a adevărurilor așteptate de fiecare dintre noi, fie că ne place sau nu.

Mereu spunem că trebuie să găsim calea de mijloc, răbdarea și luciditatea necesare și să lăsăm adevărul să se exprime. Oricât de mari ar fi așteptările oamenilor și nevoia de senzațional efemer. Nu putem vorbi altfel de o lume normală și o societate democratică, pe care le visăm cu toții, decât în perimetrul consacrat al acestor valori.   

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.