Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică Convocare Comisie de Dialog Social

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică și a Comisiei de Dialog Social privind: Proiect de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare.

Evenimentul are loc în data de 02.11.2022, ora 14, în sala 301, aflată la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în intervalul orar 14-16.

Prin integrare voluntară, ne propunem ca organizațiile de cercetare-dezvoltare și de inovare din România să contribuie activ la implementarea reformei 5 a Componentei 9 din PNRR, în vederea consolidării sistemului de producție bazat pe cunoaștere și inovare. Îndeplinirea jalonului 278 în trimestrul al IV-lea din anul 2022 va contribui la atingerea țintei 279 (trimestrul al II-lea din anul 2026).

Prezenta lege are drept scop transformarea graduală a sistemului de CDI, prin stabilirea unui nou ecosistem alcătuit din centre de excelență și centre de competență în domenii prioritare de interes național.

Proiectul de lege își propune ca, pe termen mediu, la nivel național să se dezvolte rețele de cercetare-dezvoltare și inovare care să constituie un brand românesc de cercetare aplicată și strategică de înaltă calitate, pe modelul rețelei de cercetare Łukasiewicz din Polonia sau al Institutelor Fraunhofer-Gesellschaft din Germania. Acest nou sistem de CDI va avea la bază parteneriate și colaborări între unitățile și instituțiile de drept public și de drept privat, în vederea eficientizării utilizării infrastructurilor CDI existente, reducându-se astfel fragmentarea existentă, și crescând performanțele în cercetare și inovare la nivelul potențialului național. Sistemul de CDI astfel creat va avea mai multă relevanță din perspectiva socio-economică și va accelera integrarea în Spațiul european al cercetării.

Schimbările specifice preconizate:

  • Se va implementa evaluarea externă periodică (cel puțin o dată la 5 ani) a unităților și instituțiilor de cercetare și dezvoltare din România, pe baza standardelor internaționale favorabile excelenței științifice și impactului socio-economic, în vederea abordării gradului ridicat de fragmentare a sistemului de cercetare și dezvoltare și a integrării acestora în Spațiul European de Cercetare;
  • Organizațiile de cercetare vor avea acces la sprijin financiar și non-financiar, corelat cu rezultatele evaluării periodice menționate anterior;
  • proporție de 25% dintre organizațiile de cercetare vor utiliza în comun infrastructuri de cercetare.
  • România va raporta anual proporția organizațiilor de cercetare (astfel cum sunt enumerate în Sistemul european de infrastructuri de cercetare – EERIS) care partajează infrastructuri în regim „open access”.

Întâlnirea de dezbatere publică va include următoarea agendă:

  • Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
  • Prezentarea verbală de către cetățenii interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
  • Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menționarea termenelor aferente).

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare.

Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail consultare@research.gov.ro

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații patronale, sindicale, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiectul de Lege și Expunerea de Motive care pot fi consultate la:

https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala

De asemenea, proiectul de lege se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratură/biroul de relații cu publicul al instituției din Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în intervalul orar 8-16.30.

Menționăm faptul că propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de lege supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 02.11.2022, ora 12:00.

  • la adresa de e-mail consultare@research.gov.ro
  • la sediul instituției, la registratură Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri referitoare la Proiectul de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet la https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 021 303 33 01 interior 241, e-mail: consultare@research.gov.ro,  persoană de contact: Mădălina Dumitrescu.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.