navigare Tag

raport FOA 2014

FOA-Raport curent nr. 2/2014

Fondul Oamenilor de Afaceri – administrat de Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI - INVEST SA•    Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare •    Data…