FOA – Raportul semestrial pentru semestrul I 2014

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Societatea de Administrare a Investitiilor  SAFI INVEST S.A., in calitate de administrator al Fondului Oamenilor de Afaceri (F.O.A.), pune la dispozitia investitorilor Raportul semestrial pentru   semestrul I 2014 al administratorului pentru Fondul Oamenilor de Afaceri. Comunicatul de presa este transmis concomitent catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si catre sectiunea RASDAQ a BVB. Raportul este pus la dispozitia investitorilor in scris, la cerere, la sediul nostru din Bucuresti, str. Siriului nr. 74 – 76, sector 1, telefon : 0372131870 si fax : 0212332690, si va fi publicat pe site-ul fondului http://www.foa.ro incepand cu data de 29.08.2014.    

Conducator Unitate,                                                                                                              Reprezentant

C.C.I., Neli NEACSU                                                                                                              Daniela Marinela CUZUBAN

Situatia activelor si obligatiilor F.O.A. pentru semestrul I 2014 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 si Dispunerii de masuri nr. 18/25.11.2010

Nr. crt.

Denumire element

 

 

 

 

Inceputul perioadei de raportare (31.12.2013)

 

 

 

 

Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2014)

Diferente

 

 

% din activul net

% din activul total

Valuta (EUR)

Valuta (USD)

Lei

% din activul net

% din activul total

Valuta (EUR)

Valuta (USD)

Lei

Lei

I

Total active

103,56

100,00

0,00

0,00

18.000.580,53

105,11

100,00

0,00

0,00

15.973.810,86

-2.026.769,67

1.

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:

102,63

99,11

0,00

0,00

17.840.436,92

102,61

97,62

0,00

0,00

15.593.707,91

-2.246.729,01

1.1.

valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:

75,42

72,83

0,00

0,00

13.110.700,00

71,29

67,83

0,00

0,00

10.834.250,00

-2.276.450,00

 

actiuni tranzactionate

75,42

72,83

0,00

0,00

13.110.700,00

71,29

67,83

0,00

0,00

10.834.250,00

-2.276.450,00

 

actiuni CONFECTIA SA TG. JIU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

actiuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M. din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

actiuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

valori mobiliare nou emise

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:

27,21

26,28

0,00

0,00

4.729.736,92

31,32

29,80

0,00

0,00

4.759.457,91

29.720,99

 

valori mobiliare din care:

27,21

26,28

0,00

0,00

4.729.736,92

31,32

29,80

0,00

0,00

4.759.457,91

29.720,99

 

actiuni neadmise la tranzactionare

27,21

26,28

0,00

0,00

4.729.736,92

31,32

29,80

0,00

0,00

4.759.457,91

29.720,99

 

instrumente ale pietei monetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Depozite bancare din care:

0,78

0,75

0,00

0,00

135.009,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-135.009,25

4.1.

depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

0,78

0,75

0,00

0,00

135.009,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-135.009,25

4.2.

depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Conturi curente si numerar

0,14

0,14

0,00

0,00

25.134,36

1,19

1,14

0,00

0,00

181.452,55

156.318,19

7.

Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Dividende sau alte drepturi de incasat:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,18

1,12

0,00

0,00

179.352,17

179.352,17

 

– dividende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,02

0,97

0,00

0,00

154.352,17

154.352,17

 

– reducere VN actiuni FP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,16

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

10.

Alte active:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

0,12

0,00

0,00

19.298,23

19.298,23

 

– sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

– sume in curs de decontare actiuni cotate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

0,12

0,00

0,00

19.298,23

19.298,23

II

Total obligatii

3,56

3,43

0,00

0,00

618.141,91

5,11

4,86

0,00

0,00

776.494,77

158.352,86

1.

Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI

0,49

0,47

0,00

0,00

85.000,00

1,64

1,56

0,00

0,00

249.000,00

164.000,00

2.

Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului

0,15

0,15

0,00

0,00

26.669,20

0,15

0,15

0,00

0,00

23.291,06

-3.378,14

3.

Cheltuieli cu comisioanele datorate S.S.I.F.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154,38

154,38

4.

Cheltuieli cu comisioanele datorate DEPOZITARULUI CENTRAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Cheltuieli cu dobanzile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

18,00

7.

Cheltuieli de emisiune

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M. – A.S.F.

0,01

0,01

0,00

0,00

1.433,83

0,01

0,01

0,00

0,00

1.252,21

-181,62

9.

Cheltuieli cu auditul financiar si IT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Rascumparari de platit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Dividende sau alte drepturi de platit

2,80

2,70

0,00

0,00

485.944,80

3,18

3,03

0,00

0,00

483.678,20

-2.266,60

12.

Cheltuieli legale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Sume in curs de clarificare retururi cote parti

0,08

0,08

0,00

0,00

13.811,22

0,09

0,09

0,00

0,00

13.818,06

6,84

14.

Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase

0,03

0,03

0,00

0,00

5.282,86

0,03

0,03

0,00

0,00

5.282,86

0,00

III

Valoarea activului net (I-II)

100,00

96,57

 

 

17.382.438,62

100,00

95,14

 

 

15.197.316,09

-2.185.122,53

IV

Valoarea unitara a activului net (VUAN)

 

 

 

 

2,8095

 

 

 

 

2,4563

-0,3532

Intocmit,

Avizat,

Administrator Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A.

Reprezentant Compartiment Control Intern

Presedinte Consiliu de AdministratieNeli NEACSU

Daniela Marinela CUZUBAN

Neli NEACSU

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element

30.06.2014

30.06.2013

Diferente

Valoare activ net

15.197.316,09

16.422.101,49

-1.224.785,40

Numar titluri de participare in circulatie

6.187.077

6.187.077

0

Valoarea unitara a activului net

2,4563

2,6543

-0,1980

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

 

30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

Activ net

13.715.503,47

16.422.101,49

15.197.316,09

VUAN

2,2168

2,6543

2,4563

Intocmit,

Avizat,

S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Reprezentant C.C.I.

Presedinte C.A.,

Daniela Marinela CUZUBAN

Neli NEACSU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2014

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent

Simbol actiune

Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat

Nr. actiuni detinute

Valoare nominala

Valoare actiune

Valoare totala

Pondere in capitalul social al emitentului

Pondere in activul total al FOA

 

 

 

 

lei

lei

lei

(%)

(%)

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.*

BRD

30.06.2014

20.000

1,0000

9,4300

188.600,0000

0,0029

1,18

BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.*

BCC

30.06.2014

3.500.000

0,1000

0,0648

226.800,0000

0,1112

1,42

SIF BANAT CRISANA S.A.*

SIF1

30.06.2014

2.000.000

0,1000

1,2040

2.408.000,0000

0,3644

15,07

SIF MOLDOVA S.A.*

SIF2

30.06.2014

2.500.000

0,1000

1,3600

3.400.000,0000

0,4816

21,28

SIF OLTENIA S.A.*

SIF5

30.06.2014

2.100.000

0,1000

1,8910

3.971.100,0000

0,3620

24,86

FONDUL PROPRIETATEA*

FP

30.06.2014

750.000

1,0000

0,8530

639.750,0000

0,0054

4,00

TOTAL

 

 

 

 

 

10.834.250,0000

 

67,83

* Evaluare la pretul de inchidere de pe BVB-REGS, conform Art. 3 lit. a) din Dispunerea de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012.

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile evaluate la valoarea zero

Emitent

Simbol actiune

Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat

Nr. actiuni detinute

Valoare nominala

Valoare actiune

Valoare totala

Pondere in capitalul social al emitentului

Pondere in activul total al OPC

 

 

 

 

lei

lei

lei

(%)

(%)

CONFECTIA SA TG. JIU*

CNFG

14.05.2014

16.000

2,5000

10,2971

0,0000

6,6600

0,00

TOTAL

 

 

 

 

 

0,0000

 

0,00

* Societate in procedura de reorganizare, evaluare la valoarea zero conform Art. 6 alin. (3) din Dispunerea de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012.

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent

Nr. actiuni detinute

Valoare nominala

Valoare actiune

Valoare totala

Pondere in capitalul social al emitentului

Pondere in activul total al FOA

 

 

lei

 lei

lei

(%)

(%)

ELVILA S.A.*

1.722.010

1,00

2,7639

4.759.457,91

6,3472

29,80

BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA**

1.998

10,00

6,8343

0,00

nu mai este cazul

0,00

TOTAL

 

 

 

4.759.457,91

 

29,80

* Evaluare la valoarea contabila din situatia financiara anuala 2013, conform Art. 5 alin. (1) lit. a) din Dispunerea de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012.

** Dizolvare cu lichidare (radiere) din data de 11 august 2009.

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca

Valoare curenta

Pondere in activul total al FOA

 

lei

(%)

LIBRA INTERNET BANK

169.890,02

1,06

BANCA COMERCIALA FEROVIARA

1.026,43

0,01

Numerar

10.536,10

0,07

TOTAL

181.452,55

1,14

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent

Simbol actiune

Data ex-dividend

Nr. actiuni detinute

Dividend brut

Suma de incasat

Pondere in activul total al FOA

 

 

 

 

lei

lei

(%)

VISA INC.*

VISA

14.05.2014

            150

1,2855

134,98

0,00

THE COCA-COLA COMPANY**

KO

12.06.2014

            500

0,9802

343,07

0,00

Bank of America Corporation***

BAC

20.06.2014

         1.250

0,0321

28,12

0,00

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.****

SNN

14.05.2014

       15.000

1,2100

15.246,00

0,10

SIF MOLDOVA S.A.*****

SIF2

30.04.2014

  2.500.000

0,0660

138.600,00

0,87

TOTAL

 

 

 

 

154.352,17

0,97

* Valoarea dividendului brut 0,4 USD * 150 de actiuni detinute = 60 USD, curs valutar 3,2138 lei/USD, retinere la sursa 30%.

** Valoarea dividendului brut 0,305 USD * 500 de actiuni detinute = 152,5 USD, curs valutar 3,2138 lei/USD, retinere la sursa 30%.

*** Valoarea dividendului brut 0,01 USD * 1250 de actiuni detinute = 12,5 USD, curs valutar 3,2138 lei/USD, retinere la sursa 30%.

**** Valoarea dividendului brut 1,21 lei * 15.000 de actiuni detinute = 18.150 lei, retinere la sursa 16%.

***** Valoarea dividendului brut 0,066 lei * 2.500.000 de actiuni detinute = 165.000 lei, retinere la sursa 16%.

2. Suma de incasat reducere Valoare Nominala actiuni FONDUL PROPRIETATEA

Emitent

Simbol actiune

Data ex-dividend

Nr. actiuni detinute

Pret

Valoare totala

Pondere in activul total al FOA

 

 

 

 

lei

lei

(%)

FONDUL PROPRIETATEA

FP

28.04.2014

     500.000

0,0500

25.000,00

0,16

TOTAL

 

 

 

 

25.000,00

0,16

Citește și

Comentariile sunt închise trackbacks dar pingback-urile sunt posibile.