Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a SAI SAFI INVEST SA

0

SAI SAFI INVEST S.A. (“Societatea”), cu sediul în Bucuresti, str. Siriului, nr. 74-76, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15812/1994, CIF RO6204751, conform, art. 11 din Actul Constitutiv al Societăţii, Legii nr. 31/1990 republicată şi cu prevederile Legii nr. 297/2004, convoacă prin prezenta:

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 08.04.2015, orele 12:00 și respectiv 13:00, la sediul Societății din strada Siriului, nr. 74-76, sector 1, București , pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei de 25.03.2015 („Data de Referinţă”);

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acţionarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generala Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor se va desfăşura în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, la data de 09.04.2015, orele 12:00 și respectiv 13:00 pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul Datei de Referinţă.

Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

1.Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii, în vederea ocupării pozițiilor devenite vacante în urma demisiilor administratorilor Cristina Ioana Stroia și Doina Florescu, pentru perioada rămasă din mandatul predecesorilor demisionari, respectiv până la data de 15.10.2016. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății putând fi consultată de către acționari și completată de aceștia.

2.Împuternicirea doamnei Neli Neacșu, pentru a se ocupa de oricare şi toate formalităţile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorităţi sau instituţii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

1.Aprobarea modificarii documentelor Fondului Oamenilor de Afaceri (FOA) în vederea depunerii acestora spre a autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), incluzând dar fără a se limita la: modificarea categoriei de încadrare a FOA, modificarea pieței de tranzacționare a titlurilor de participare FOA , precum si a oricaror alte modificari impuse și necesare.

2.Împuternicirea doamnei Neli Neacsu, pentru a se ocupa de oricare şi toate formalităţile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorităţi sau instituţii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Acţionarii Societăţii pot participa la şedinţa Adunării Generale Ordinare si Extraordinare după cum urmează:

 Acţionarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărţilor de identitate/paşapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale autentificate, cu condiţia depunerii acesteia până la data de 27.03.2015, orele 16:00 la sediul Societatii.

Şi

 Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu condiţia depunerii procurii speciale/delegaţiei semnate şi ştampilate până la data de 06.04.2015, orele 16:00 la sediul Societății.

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societăţii, începând cu data de 06.04.2015, de luni până vineri între orele 9:00 şi 15:00.

În cazul procurilor speciale autentificate transmise prin poştă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poştei ziua de 06.04.2015.

05.03.2015                                                                 Președintele Consiliului de Administrație                                      

                                                                                                                                    NELI NEACȘU

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.