Convocarea Adunării Generale Ordinare a SAI SAFI INVEST S.A

0

SAI SAFI INVEST S.A. (“Societatea”), cu sediul în Bucuresti, str. Siriului, nr. 74-76, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15812/1994, CIF RO6204751, conform, art. 12.2 din Actul Constitutiv al Societăţii, Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările si completările ulterioare şi cu prevederile Legii nr. 297/2004, convoacă prin prezenta:

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor pentru data de 29.06.2015, orele 12:00, la sediul Societatii din strada Siriului, nr. 74-76, sector 1, Bucuresti, pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei de 10.06.2015 (data de referinta ).

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generala Ordinară a Acţionarilor se va desfăşura în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, la data de 30.06.2015, orele 12:00 pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul Datei de Referinţă.

Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACŢIONARILOR

  1. Alegerea unei noi componente a Consiliului de Administratie;
  2. Diverse;
  3. Imputernicirea doamnei Neli Neacsu, pentru a se ocupa de oricare şi toate formalităţile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorităţi sau instituţii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Acţionarii Societăţii pot participa la şedinţa Adunării Generale Ordinare după cum urmează:

 Acţionarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărţilor de identitate/paşapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale autentificate, cu condiţia depunerii acesteia până la data de 29.06.2015, orele 11:45, la sedinta adunarii.

Şi

 Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu condiţia depunerii procurii speciale/delegaţiei semnate şi ştampilate până la data de29.06.2015, orele 11:45, la sedinta adunarii.

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societăţii, începând cu data de 10.06.2015, de luni până vineri între orele 9:00 şi 15:00.

În cazul procurilor speciale autentificate transmise prin poştă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poştei ziua de 29.06.2015.

Documentele si materialele referitoare la problemele incluse in ordinea a zi a Adunarii Generale Ordinare vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii pentru a fi consultate la sediul Societăţii, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 15:00 incepand cu data de 20.06.2015.

Presedinte al Consiliul de Administratie, Neli Neacșu

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.