Academicianul Mircea Ifrim, un ambasador al lumii medicale românești

Share:

 Cotidianul online „Cronica Română” publică un interviu cu academicianul Mircea Ifrim, un ambasador al lumii medicale, care și-a dedicat, în exclusivitate, viața domeniului științelor medicale. Medic, anatomist, antropologist, profesor universitar, dar și secretar general al Academiei de Științe Medicale, academicianul Mircea Ifrim, a fost selectat, în 2015, în „Encicliopedia Inteligenței (Intelligentsia)”, care reprezintă un compendium privind marii gânditori, practic, mințile luminate ale secolului XXI, tipărit în SUA, sub auspiciile Bibliotecii Congresului SUA, în „Introductory” în care se găsesc doar 20 de personalități ale lumii. Acest fapt reprezintă, fără discuții, o recunoaștere internațională a activității academicianului Ifrim în domeniul medical.

De altfel, CV-ul pe care-l prezentăm în continuare este elocvent și arată vasta activitate a reputatului academicianului Mircea Ifrim.

CURRICULUM VITAE

IFRIM MIRCEA – medic, anatomist, antropologist

Medic, Prof. univ. dr., CS gr. I, Secretar general a Academiei de Științe Medicale din România, Director general adjunct Institutul de Științe ale Vieții al Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, doctor în filozofie al Academiei Internaționale de Medicină ”Albert Schweitzer”.

Studii: 1956 – 1962 – Fac. de Medicină UMF ”Carol Davila” București, finalizată cu media 10, șef de promoție; 1971 – doctor în Științe Medicale

Activitate:

1962 – 1965 – medic intern

1965 – 1968 – medic circumscripție Răchițele, Cluj

1969 – 1990 – străbate, prin concurs, întreaga ierarhie universitară – de la asistent, șef lucrări, conferențiar, devenind profesor în 1990

În paralel, desfășoară o activitate socială, ocupând diferite demintăți de stat:

1990 – 1992 – Consilier al Ministrului Învățământului;

1992 – 1994 – Consilier guvernamental;

1994 – 1997 – Secretar de Stat pentru UNESCO

1996 – 2000 – Vicepreședinte al Conferinței Mondiale UNESCO pentru Educație

2000 – 2008 – Președinte al Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților

2008 – prezent – consilier parlamentar

2011 – prezent – secretar general al Academiei de Științe Medicale

Publicații:

– 27 monografii; 108 articole științifice din care peste 20 cotate ISI

– ”Atlas de anatomie” tradus în chineză, vietnameză, engleză (3 vol.)

– ”Morfologia și patologia țesutului conjunctiv”, Ed. Medicală

– 1989 – ”Antropologia”, Ed. Științifică și Enciclopedică

– Atlas de Anatomie clinică și Topografică (2009)

– Anatomia topografică, clinică și funcțională (2014)

– Tratat de anatomie dentară (2015)

Premii:

– 1988 – Premiul Academiei Române ”Victor Babeș”

– 1992 – Diploma de excelență pentru cercetări în domeniul selecției în sport pe bază genetică

– Ordinul Internațional de Merit – IBC – Cambridge, Anglia

– Ordinul Național ”Steaua României” în grad de Cavaler (2014) ”În semn de înaltă recunoaștere și apreciere pentru activitatea rodnică și prestigioasă pusă în slujba dezvoltării științei medicale, pentru afirmarea cercetării românești pe plan internațional”

– Premiul Carol Davila, acordat de AOȘ pentru lucrarea ”Medicina legală materno-fetală” (2015)

– Diplomă de excelență acordată de Ministrul Sănătății pentru activitatea deosebită depusă în Academia de Științe Medicale (2015), etc.

Membru:

– 2001 – prezent – membru Academia de Știință și Cultură a Braziliei;

– 2001 – prezent – membru al prezidiului Academiei de Medicină a Poloniei;

– 2002 – prezent – membru de onoare al Societății Americane de Anatomie;

– 2002 – prezent – membru al Prezidiului Academiei Internaționale de Medicină ”Albert Schweitzer”;

– 2002 – prezent – membru al Academiei Internaționale de Medicină Tradițională cu sediul la Hong Kong

– 2002 – Direct General Adjunct IBC Cambridge, Anglia;

– 2003 – prezent – membru al Academiei de Medicină a Braziliei;

– 2004 – prezent – membru al Academiei Diplomatice din Londra;

– 2005 – prezent – membru al Academiei de Chirurgie Estetică a Americii Latine;

– 2006 – prezent – membru al Academiei de Știință a Senegalului;

– 2006 – prezent – membru de onoare al Societății Italiene de Anatomie;

– 2006 – prezent – Guvernator Adjunct pentru Europa ABI – SUA;

– 2007 – prezent – membru al Consiliului Director al Societății Internaționale de Medicină Tradițională cu sediul la TOKIO;

– Doctor Honoris Causa al Universităților de Medicină din Beijing, Sao-Paulo, Taipei, Asia University, Tai-Tsung, ș.a.;

Referințe:

– ”Who’s who in the World” (2002 – 2009);

– The International Directory of Distinguished Leadership (A.B.I. SUA Carolina 27622 – 2009);

– World – Who’s who Hall of Fame (I.B.J. Cambridge – England CB23QP – 1999);

– The First Five Hundred at the new millennium (Redwood Books, Kemmet Way BA14BPN England – 2000);

– Învățământul Medical Românesc (sub redacția prof. N. Ursea 2005);

– Dicționarul personalităților din România (2009 – Romanian Who’s Who);

– Personalități medicale Clujene (2007);

– Asia/Pacific Who’s Who (2009 – Rifacimento International – New Delhi);

– The Preeminnent 500 (Bibliotheque – World Wide – USA – 2011);

– Encyclopedia Inteligentsia, a Compendium of Great Thinkers and Bright Minds of the 21st Century (2015)

Contribuții deosebite la studiul mucopolizaharidelor, a bolilor de colagen și a malformațiilor congenitale, etiologie și patologie.

Membru a 9 academii de prestigiu din străinătate printre care în Prezidiul Academiei Internaționale de Medicină ”Albert Schweitzer”, prezidiu format din 16 personalități dintre care 6 laureați ai Premiului Nobel.

Contribuție esențială la dezvoltarea Academiei de Științe Medicale, putând considera că este refondatorul operei Prof. Danielopolu din anul 1935, prin legea 214/2004 pe care a elaborat-o în spiritul legii realizate de academicianul Danielopolu. Menționăm ca Academia de Științe Medicale a fost desființată de regimul comunist în anul 1949.

 

Domnule academician, Mircea Ifrim, sunteți o somitate a lumii medicale, iar uriașul CV-ul prezentat mai sus arată mai pregnant decât orice acest lucru. Cu toate acestea, care ar fi cele mai importante etape ale activității dumneavoastră, o activitate care s-a desfășurat în exclusivitate în domeniul științelor medicale?

Așa cum bine ați spus, activitatea mea s-a desfășurat în exclusivitate în domeniul științelor medicale. Am absolvit Facultatea de Medicină UMF ”Carol Davila” București, ca șef de promoție, cu media generală zece la toate obiectele de studiu, după care am susținut examenul de doctorat. De asemenea, am susținut, în suită, examenele de medic specialist și medic primar boli interne și, în același timp, m-am îndreptat spre cariera universitară. Începutul a debutat ca medic de circumscripție în comuna Răchițele, județul Cluj, după care am devenit asistent universitar la Universitatea din Cluj unde am activat până când m-am transferat la București. După ce am obținut gradele de conferențiar și profesor, în 1991, am fost primit în Academia de Științe Medicale, care se afla sub prestigioasa conducere a regretatului academician Ștefan Milcu.

În decursul acestei activități, de care sunt mândru, care a pornit, să spun așa, de la gradul de soldat și am ajuns, până la gradul cel mai înalt în științele medicale, am desfășurat o amplă activitate de cercetare științifică materializată într-o serie de articole, dintre care peste 20 cotate ISI. Am făcut unele cercetări, constatări de noutate, precum aceea în care am descoperit că meridianele și punctele de acupunctură au o bază materială, respectiv cantitatea de mucopolizaharide acide este mai mare la nivelul punctelor de acupunctură în raport cu restul organismului ceea ce atestă că există un sistem de reglare a organismului. Faptul vine după ce se făcuse constatarea că potențialele electrice ale punctelor de acupunctură și meridianelor sunt diferite de restul organismului. Pentru această lucrare în care atest existența acestor formațiuni sub raport științific am primit Premiul Academiei Internaționale de Medicină Tradițională (Complementară) cu sediul la Taipei (China ).

În CV-ul meu se găsesc o serie de fapte potrivit cărora sunt membru de onoare în nouă Academii din străinătate și membru de onoare în cinci Societăți Internaționale. Putem astfel vorbi de o recunoaștere internațională. Mi-a dat o satisfacție deosebită faptul că am fost decorat, în anul 2014, cu Ordinul „Steaua României în grad de Cavaler „ cu motivația, foarte clară, că acest Ordin a fost conferit în semn de înaltă recunoaștere și apreciere pentru activitatea rodnică și prestigioasă pusă în sluijba dezvoltării științei medicale, pentru afirmarea cercetării românești pe plan internațional.”

De asemenea, am avut onoarea ca în acest an să primesc diploma de excelență, semnată de ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, pentru activitatea deosebită desfășurată timp de aproape trei decenii în Academia de Științe Medicale.

În acest moment ocup funcția de secretar general al Academiei de Științe Medicale și în același timp îmi desfășor activitatea profesională în calitate de profesor la o prestigioasă universitate, Universitatea Vasile Goldiș din Arad, unde predau cursuri de anatomie (specialitatea mea didactică este anatomia și antropologia, iar specialitatea mea medicală este medicina internă ).

Aș mai menționa faptul că în 2015 mi-a fost făcută o surpriză deosebită de Enciclopedia Inteligenței (Inteligencia) care reprezintă un compendium privind marii gânditori, practic, mințile luminate ale secolului XXI, tipărit în SUA sub auspiciile Bibliotecii Congresului SUA, unde am fost selectat drept una dintre personalități . Mai mult decât atât am fost pus în capitolul „Introductory” în care se găsesc doar 20 de personalități, restul personalităților (în jur de 500 la nivel mondial! ) fiind prezentate în partea a doua a lucrării. Acest fapt reprezintă, indubitabil, o recunoaștere internațională a unei activități desfășurate de mine în domeniul medical.

Activitatea dumnevoastră, domnule academician, este legată, în special, în ultimii ani de Academia de Științe Medicale. În calitatea dumneavoastră de secretar general, împreună cu unii dintre colegi, ați reușit performanța lăudabilă ca această instituție prestigioasă să-și recapete recunoașterea și prestigiul pe care îl avea, la înființarea sa, în 1935?

În ceea ce privește munca depusă de mine la Academia de Științe Medicale sunt foarte multe lucruri de spus. Mai întâi aș vrea să spun că această Academie, fondată în 1935 de marele Danielopolu, a fost desființată de regimul comunist în 1949. Pe urmă s-a încercat revivifierea ei de către marele și regretatul academician Ștefan Marius Milcu, care, din păcate, încetând din viață în 1996, acest proces a fost oprit ( nu mai s-a ocupat cineva în mod special de această Academie!). Profitând de faptul că în perioada 2000-2008 am deținut funcția de președinte al comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Cameră decizională pentru medicină, am făcut în 2004 legea Academiei de Științe Medicale, lege care nu reprezintă decât o reconstituire a legii făcute de Danielopolu în 1935, lege care și atunci a trecut, fiind votată, de cele două Camere ale Parlamentului și a fost proclamată lege prin decret .

Și legea din 2004 a trecut prin cele două Camere ale Parlamentului și a fost promulgată prin decret prezidențial.

După aceea, Academia a înregistrat din nou o cădere, fiind lipsită de finanțare. Am preluat-o în urmă cu patru ani și am reușit să realizez finanțarea adecvată a acestei Academii, ba mai mult am reușit să avem un plan sectorial de cercetare al Ministerului Sănătății, care se dezvoltă prin Academia de Științe Medicale, al cărei coordonator sunt. De asemenea, am reușit să organizăm o serie de centre de cercetare, unele dintre acestea fiind finanțate prin fonduri europene nerambursabile, centre care desfășoară o activitate meritorie.

Această instituție prestigioasă și-a recăpătat recunoașterea și prestigiul pe care îl avea în 1935. Bineînțeles că aceste lucruri nu le-am făcut singur și în echipă cu colegii mei, dintre care aș nominaliza pe marele academician Litarcec, pe profesorul academician Beuran, profesorul academician Ceaușu, profesorul academician Enescu și lista poate continua. Colegii mei m-au ajutat pentru a desfășura acest plan și s-au implicat activ, astfel încât suntem forul de cercetare și de consiliere al Ministerului Sănătății în strategia de ridicare a nivelului sănătății națiunii române.

Ținând cont că finanțarea reprezintă o uriașă problemă în România, cum ați cataloga relația/susținerea pe care o aveți din partea Ministerului Sănătății?

Aș dori să spun că în mod deosebit am avut înțelegere și deschidere din partea miniștrilor Sănătății, menționând în mod deosebit pe ministrul Ladislau Ritli care a făcut multe pentru Academie, ca și ministrul actual, Nicolae Bănicioiu, care a înțeles ceea ce facem și trebuie să facem în continuare, dar și pe secretarul de stat Săndesc Dorel și nu ultimul pe secretarul general al Ministerului Sănătății, Florin Pușcău. Având sprijinul Ministerului Sănătății, dar și pe cel al Ministerului Finanțelor, unde am colaborat foarte bine cu domnii Liviu Voinea și Gheorghe Gherghina, care, la rândul lor, au înțeles menirea noastră. Nu în ultimul rând l-aș menționa pe ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu, care de fiecare dată a sprijinit acest for în care sunt 220 de personalității din cei aproape 60.000 de medici ai României și în care elita medicală românească își aduce contribuția la dezvoltarea stării de sănătate a românilor.

Aș mai menționa că personal, inclusiv în perioada în care am fost în Parlament, dar și în cea în care am ocupat diverse funcții , începând de la cea de asistent până la cea de profesor universitar și carieră politică, am început ca inspector principal în Ministerului Învățământului, apoi consilier de ministru, consilier guvernamental, secretar general pentru UNESCO. Întotdeauna m-am considerat un ambasador al lumii medicale în aceste locuri pe care le-am ocupat și ca atare mi-am desfășurat activitatea ca un profesionist și un tehnocrat. Am încercat pe cât posibil să îmi fac datoria de medic și în continuare voi desfășura, cu onoare, această nobilă profesie.

Domnule academician aveți chiar în această perioadă sub tipar o valoroasă lucrare privind specialitatea dumneavoastră de antropolog…

Așa este, la ora actuală am sub tipar o carte privind specialitatea mea de antropolog în care vorbesc de antropologia medicală, morfofuncțională, motrică, culturală și metapsihologică, întrucât problematicile sunt foarte complexe și ființa umană nu se rezumă doar la corpul fizic care dispare o dată cu decesul. Mai există corpul astral, corpul eteric, corpul mental și spiritual, parte din spiritul universal, parte din Divinitate, care sunt convins că are un rol deosebit. În această carte veți găsi și subliniez acest lucru colaborarea cu marele profesor Litarcec, un anestezist cunoscut pe toate meridianele globului. Aș face o paranteză și aș spune că în urmă cu 30 de ani un mare demnitar a avut nevoie de o intervenție dificilă, cu anestezie generală, și a cerut sprijinul unui mare profesor de la Viena. Acesta i-a spus că nu are niciun rost să vină în România și să facă această anestezie cât timp în România există un profesor pe nume Litarcec, care nu era cu nimic mai prejos decât el.

Profesorul Litarcec are un capitol special în această carte în care interpretează ecuația lui Einstein ducând la demonstația că există o Divinitate, o forță supremă, care ne conduce. Aș sublinia faptul că această Divinitate poate fi numită Dumnezeu unic în religia mozaică, Dumnezeu cu trei fețe în religia creștină (Sfântul Duh care conduce lumea, Dumnezeu care a creat-o, Iisus care a mântuit-o ), Allah în religia musulmană, Budha în religia extrem-orientală. Divinitatea este unică și mesajul său dacă îl înțelegem este, în esență, reprezentat de cele zece porunci pe care le-a primit Moise pe Muntele Sinai. De acolo pornește toată bioetica, toată deontologia, toată esența moralității, a modului în care trebuie să trăiască o ființă umană.

Domnule academician, Mircea Ifrim, vă mulțumesc pentru amabilitate…

Un interviu realizat de Iulian Badea

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.