Romsilva demontează o nouă diversiune: situația pădurii din masivul Nemira!

Share:

În urma publicării articolului ,,Pădure ,,neatinsă de topor”, refugiu pentru urși și căprioare, în pericol de a fi tăiată”  apărut pe site-ul www. mytex.ro, la secțiunea ,,ECO”, în data de 21 iulie 2016, ora 12:39, în care s-a afirmat că „pădurea din masivul Nemira este în pericol să fie rasă de pe fața pământului, zona nu mai are nici un statut de protecție, și ce este mai grav -,, Romsilva a aprobat tăieri în pădurea virgină Nemira”, Biroul de Presă al Romsilva consideră că, pentru o informare corectă și completă, se impun a fi comunicate următoarele:

„ În masivul Nemira au fost constituite două zone protejate și anume: a) aria naturală protejată IV.8 Nemira, declarată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, fiind încadrată conform Legii nr. 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, în categoria IV IUCN „rezervație naturală cu caracter predominant floristic şi forestier”, decizie fundamentată de valoarea deosebită a habitatelor şi speciilor de floră din zonă; și b) situl de importanță comunitară ROSCI0047 Creasta Nemirei, desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată  a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat si completat de Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2387/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Cele două categorii de arii naturale protejate se suprapun în mare parte având suprafețe aproximativ egale. Până în anul 2004, protecția pădurilor din zona rezervației a fost asigurată conform prevederilor amenajamentelor silvice, care interziceau lucrările silvo-tehnice.

     Managementul sitului de importantă comunitară ROSCI0047 Creasta Nemirei și al rezervației naturale IV.8 Nemira se face de către Direcția Silvică Bacău – unitate a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, conform Convenției de custodie nr.  278 /20.04.2011 şi actului adițional nr. 2/19.04.2016 la convenția de custodie, încheiate între Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Regia Națională a Pădurilor-Romsilva – Direcția Silvică Bacău.

Activitățile premise și restricțiile de utilizare a terenurilor pe raza ariilor naturale protejate administrate sunt reglementate prin planul de management, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 964/23.05.2016.

În calitate de custode, Direcția Silvică Bacău, prin ocoalele silvice Dărmănești și Târgu Ocna, asigură o monitorizare permanentă a activităților de pe raza ariilor protejate administrate, în scopul prevenirii și combaterii activităților ilegale pe raza acestora și în vederea conservării valorilor patrimoniului natural care au fundamentat declararea acestor zone drept arii naturale protejate.

Până în prezent, Direcția Silvică Bacău, în dubla sa calitate de custode și/sau agent economic, nu a avizat și nu a extras masă lemnoasă de pe suprafețele de fond forestier proprietate publică a statului aflate în administrare și incluse în rezervația naturală.

Din totalul ariei naturale protejate ROSCI0047 Creasta Nemirei  de 3.426,2 ha, Direcția Silvică Bacău, prin ocoalele silvice Târgu Ocna și Dărmănești, administrează o suprafață de 1951,8 ha, diferența de aproape 1.500 ha de fiind deținută și/sau administrată de alte entități.

Direcția Silvică Bacău monitorizează activitățile care se desfășoară și pe suprafețele deținute de terți, dar care se suprapun pe ariile naturale protejate date în administrare acesteia. Astfel, Ocolul Silvic Târgu Ocna (Romsilva), a constatat că pe suprafețe care aparțin Unității Administrativ Teritoriale (U.A.T.) Mereni și gestionate de Ocolul Silvic Privat Mereni (cu sediul în județul Covasna), care nu se regăsește în structura organizatorică a Romsilva, se desfășoară activități de exploatare forestieră, fără a se fi obținut avizul custodelui și aprobările legale care se impun și a informat, încă din anul 2014, Autoritatea pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare.

În urma verificărilor aspectelor semnalate de personalul Romsilva, organele de control teritoriale sesizate au aplicat persoanelor responsabile o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 lei”, se mai arată în informarea de presă remisă de Biroul de Presă al RNP-Romsilva.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.