22 de actuali și foști aleși, acuzați de incompatibilitate

Share:

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă și penală, fals în declarații sau indicii privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție în cazul a 22 foști sau actuali aleși locali (opt primari, doi foști primari, cinci viceprimari, cinci consilieri locali și doi foști consilieri locali), relatează Romaniatv.net.

Lista nominală a celor 22 foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă și penală, fals în declarații sau indicii privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție:

1. GEORGESCU ION
Primar al Orașului Mioveni, Jud. Argeș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV, CONFLICT DE INTERESE PENAL ȘI INFRACȚIUNI ASIMILATE FAPTELOR DE CORUPȚIE
În calitate de primar, a semnat două contracte în valoare totală de 9.042.500 Lei privind finanțarea acțiunilor / activităților din cadrul Programului „Promovarea Sportului de Performanță”, contracte încheiate între Consiliul Local Mioveni, reprezentat de Georgescu Ion, și Clubul Sportiv DACIA Mioveni, în cadrul căruia acesta a deținut calitatea de Președinte al Consiliul Director (în perioada 19 decembrie 2001 – 06 iulie 2010).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 75, lit. b) și f) din Legea nr. 393/2004.

De asemenea, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, precum și a infracțiunii asimilată faptelor de corupție, prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000.

2. MOROȘAN MIRCEA
Primar al Orașului Huedin, Jud. Cluj

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de primar, a semnat dispoziția prin care s-a aprobat numirea soției sale în funcția de Manager al Spitalului Orășenesc Huedin, contractul de management, precum și dispoziții și acte adiționale ulterioare, prin care se aprobă prelungirea contractului de management, încălcând, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

În perioada decembrie 2010 – ianuarie 2013, soția sa a obținut de la Spitalul Orășenesc Huedin venituri din salarii în cuantum de 140.715 lei.

3. DICĂ DAN-VIOREL
Primar al Comunei Pielești, Jud. Dolj

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 septembrie 2008 – 31 martie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și calitatea de membru al Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 2 Pielești, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. IRIMIE OCTAVIU-DANIEL
Primar al Comunei Livezile, Jud. Alba

INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 31 martie 2011, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul IRIMIE OCTAVIU-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

5. VELICA MIRCEA
Primar al Comunei Izbiceni, Jud. Olt

INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 13 august 2009, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul VELICA L. MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

6.MIRCEA MIHAI CRAINIC

Primar al Comunei Nojorid, Jud. Bihor

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 februarie 2009 – 16 septembrie 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică, respectiv titular al întreprinderii individuale CRAINIC MIRCEA MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

7. FLORI OVIDIU AURELIAN
Primar al Comunei Ișalnița, Jud. Dolj

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 octombrie 2009 – 04 iulie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar (mandatul 2008 – 2012), respectiv cu cea de primar (mandatul 2012 – 2016), și funcția de administrator al S.C. SERVICII PUBLICE IȘALNIȚA S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

8.PECHEANU GELU
Primar al Comunei Drânceni, Jud. Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar (2008 – 2012), a încheiat un contract de concesiune având ca obiect explotarea unei suprafeţe de 75,22 ha, proprietate privată a Comunei Drânceni, cu ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ PECHEANU BOGDAN VICTOR LUCIAN, al cărei titular este fiul acestuia.

În perioada 2011 – 2013, ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ PECHEANU BOGDAN VICTOR LUCIAN a beneficiat de subvenții A.P.I.A. în sumă de 94.301,44 Lei, la baza obţinerii acestor sume de bani stând şi contractul de concesiune menționat mai sus.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, şi art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

9.ISUF EMILIAN
Fost Primar al Comunei Drăgoești, Jud. Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar (2008 – 2012), a semnat, la data de 18 mai 2010, în calitate de arendator, un contract de arendă, prin care a fost arendată suprafața de 171 ha (islazuri comunale) către Asociația Locală a Crescătorilor de Bovine, Ovine și Porcine din Comuna Drăgoești, asociație în cadrul căreia deține calitatea de membru fondator, precum și funcția de Președinte al Comitetului de Conducere.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.

10. GAVRILĂ MIHAI
Fost Primar al Comunei Drajna, Jud. Teleorman

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 iunie 2008 – 27 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de reprezentant al unității administrativ – teritoriale în Adunarea Generală a S.C. APACONS S.R.L. Drajna, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003.

11. MIHAI VASILE
Viceprimar al Comunei Fărcășești, Jud. Gorj

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 iulie – 23 septembrie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator al S.C. MIDI CRI IMPEX S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

12. RADU DEMETRESCU
Viceprimar al Orașului Sebiș, Jud. Arad

INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 17 iunie 2008, întrucât deține, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul DEMETRESCU RADU „FISH PROD” PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

13. CIOLCAN IOAN
Viceprimar al Comunei Crîmpoia, Jud. Olt

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 iunie 2012 – 19 septembrie 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. DINAMIC PRODCOM S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

14. COSTACHE AUREL
Viceprimar al Orașului Mioveni, Jud. Argeș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local Mioveni privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013 (în anexele acestor hotărâri, fiind prevăzute la capitolul bugetar „Cultura, recreere și religie”, subcapitolul „Sport”, sume din care s-a finanțat activitatea Clubului Sportiv Mioveni).

Clubul Sportiv Mioveni este persoană fizică de drept privat în cadrul căreia COSTACHE AUREL deține calitatea de membru asociat (începând cu data de 08 august 2006) și a deținut funcția de Vicepreședinte al Consiliului Director (în perioada 25 septembrie 2006 – 23 aprilie 2011).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, și dispozițiile art. 75, lit. f) și art. 77) din Legea nr. 393/2004.

15.BRÎNDAȘ FLORIN-VIOREL

Viceprimar al Comunei Șuncuiuș, Jud. Bihor
INCOMPATIBILITATE ȘI FALS IN DECLARAȚII
Se află în stare de incompatibilitate, întrucât, deține începând cu data de 19 februarie 2009 și funcția de administrator al S.C. POJORÎTA S.R.L.

De asemenea, persoana evaluată s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioadele 19 iunie 2008 – 5 august 2013, respectiv, 19 iunie 2008 – 21 iunie 2010, interval în care acesta a deținut simultan cu funcția de viceprimar și funcția de administrator al S.C. FLORIS TURISM S.R.L., respectiv calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul BRÎNDAȘ FLORIN VIOREL P.F.

BRÎNDAȘ FLORIN-VIOREL a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.

Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, Județul Bihor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României, întrucât BRÎNDAȘ FLORIN-VIOREL a omis declararea calității de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale.

16.RUSU CONSTANTIN
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ion Neculce, Jud. Iași

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2012 – 12 ianuarie 2015, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

17. ROMAN GAVRILĂ
Consilier local al Orașului Brezoi, Jud. Vâlcea

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iunie 2012 – 25 septembrie 2014, întrucât S.C. GIMARNIC S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia fiul său deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator) a emis către Primăria Oraşului Brezoi facturi fiscale pentru prestare de servicii, în valoare totală de 54.014,4 Lei, încălcând, astfel, dispozițiile art 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

18. ANGHELINA DANIEL IONUȚ
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Cetate, Jud. Dolj

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), întrucât S.C. CETATE JUNIOR S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator, iar soția acestuia calitatea de asociat) a furnizat o serie de produse pe bază de factură, în valoare de totală de 37.092,96 Lei către Primăria Comunei Cetate, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

19.POPESCU MIHAELA CODRUȚA
Consilier local în cadrul Consiliului Local Orșova, Jud. Mehedinți

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la ședințele consiliului local, respectiv, la dezbaterea și aprobarea a patru hotărâri ale consiliului local în cadrul cărora s-a decis acordarea unor facilități pentru S.C. FLORICOLA S.A. (societate comercială în cadrul căreia aceasta deține funcția de inginer chimist, și de la care obține venituri de natură salarială în calitatea de angajat cu contract individual de muncă).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

20. BOCA ROMAN
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local 2008 – 2012, în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, protecția monumentelor istorice și de arhitectură, persoana evaluată a avizat favorabil aprobarea proiectului urbanistic de detaliu privind construirea unei policlinici (P.U.D. depus de către S.C. DORNA MEDICAL S.R.L., al cărei asociat unic și administrator este soția persoanei evaluate). Mai mult, acesta a votat adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 și a participat la dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire policlinică, proprietar S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.
Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) și c) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

21. DOGARU ION
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Panciu, Jud. Vrancea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la ședințele Consiliului Local al Orașului Panciu, în cadrul cărora au fost alocate fonduri pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din oraşul Panciu”, respectiv a luat parte la dezbateri, exercitându-și dreptul de vot, și, de asemenea, a semnat procesele – verbale de ședință încheiate.

Ulterior, în perioada 2009 – 2012, S.C. SIPROD S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia acesta a deţinut în perioada 20 decembrie 1991 – 01 iulie 2013 calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator), a încheiat cu Primăria Oraşului Panciu cinci contracte de lucrări în baza cărora primăria a efectuat plăţi către S.C. SIPROD S.R.L., în valoare totală de 1.951.564,99 Lei, ca urmare a derulării obiectivului de investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din oraşul Panciu”.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) și c) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

22.TOMESCU ION
Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Găești, Jud. Dâmbovița

INCOMPATIBILITATE ȘI CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local, întrucât, la data de 13 iulie 2011, cabinetul său de avocatură a încheiat un contract de asistență juridică cu Primăria Orașului Găești, încălcând, astfel, dispozițiile art 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, întrucât TOMESCU ION a participat și a votat în mod favorabil la adoptarea hotărârii consiliului local privind împuternicirea Cabinetului Individual de Avocatură „TOMESCU ION” să reprezinte Consiliul Local Găești în diverse dosare juridice, cu un onorariu convenit în cuantum de 5.000 Lei, persoana evaluată a încălcat, astfel, și dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, dispozițiile art. 75, lit. a) și c) şi dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. IRIMIE OCTAVIU-DANIEL, RUSU CONSTANTIN, VELICA MIRCEA, CIOLCAN IOAN, ANGHELINA DANIEL IONUȚ, DOGARU ION și TOMESCU ION nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare, informează ANI.

Potrivit ANI, persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

· art. 87, alin. (1), lit. c), d), f) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu […] calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia; funcţia […] administrator, membru al consiliului de administraţie […] la societăţile comerciale, […] precum şi la instituţiile publice; funcția de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local; calitatea de comerciant persoană fizică”;

· art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „funcţia de consilier local […] este incompatibilă cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”;

· art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”;

· art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;

· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;

· art. 75, lit. a) b), c) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia ; o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri […] o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

· art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „[…] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă”;

· art. 12, lit. b) din Legea 78/2000, potrivit căruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite […] folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”;

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”;

· art. 326 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.