Potrivit primarului, demersul vizează simplificarea procedurilor administrative atât în cadrul Direcţiei Managementul Resurselor Umane din Primăria Bucureşti, cât şi în cadrul Administraţiei Fondului Imobiliar, „prin implementarea unei platforme integrate pentru a oferi cetăţenilor servicii publice electronice de informare şi servicii digitale”.

Proiectul va fi cofinanţat cu 2% din valoarea investiţiei, sumă care va fi alocată proporţional din bugetul local al Primăriei Capitalei şi, respectiv, din bugetul Administraţiei Fondului Imobiliar, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Cererea de proiecte CP18/2022 „Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP”.