Ciprian Pahonțu, rețeta managementului performant la Romsilva!

0

Pliat pe realitățile (tulburi) cu care se confruntă în această perioadă RNP-Romsilva, Ciprian Pahonțu a avut, miercuri, prima sa conferință de presă în calitatea de director general al RNP-Romsilva. Pahonțu a trecut, cu brio, testul întâlnirii cu mass-media, dovedind că este un profesionist în domeniul silviculturii care are o excelentă strategie de management pentru următorii patru ani.

Spre lauda sa, Pahonțu a înțeles importanța uriașă a unei relații de deschidere și transparență față de mass-media, societatea civilă și opinia publică, relație ce va conduce, chiar și cu pași timizi pentru început, la o recredibilizare a RNP-Romsilva. Pe de altă parte, Pahonțu a arătat că este, cum se spune, „tobă” de silvicultură, că are soluții pentru problemele cu care se confruntă Regia, că are planuri mari, și acest lucru a fost evident pentru toți cei prezenți la conferință.

A evitat cu eleganță să cadă în plasa unor întrebări incomode, să nu spun tendențioase, precum cea privind relația tensionată dintre Romsilva și actuala conducere a Ministerului Mediului. Pahonțu a vorbit de interesele comune ce leagă cele două entități, de parteneriat, de respect reciproc, ceea ce demonstrează că Pahonțu vrea să readucă mult-clamata normalitate la Romsilva. Un „război” cu Ministerul Mediului, cu ONG-urile, cu interesele private din industria lemnului, nu folosește în niciun caz imaginii Romsilva. Și lui Pahonțu cu atât mai puțin!

Așa cum am mai spus mandatul lui Pahonțu se anunță nu greu, ci infernal. Provocările mandatului său vor fi uriașe, imixtiunile politice, inerente, ca și atacurile la adresa sa venite din zona intereselor private a afacerilor cu lemn. Pahonțu va deranja, în mod cert, acest viespar care vrea cu orice preț lemn cât mai ieftin de la Romsilva și ca atare va înțelege, rapid, că liniștea pe care o dorește, esențială pentru bunul mers al activității Romsilva, este greu de obținut/menținut. Trebuie, însă, să dea dovadă de diplomație, să facă anumite concesii și/sau să bată cu pumnul în masă, când situația o va impune, dar să înțeleagă că, până la urmă, interesele Romsilva primează.

Pe de altă parte, Pahonțu va avea de eradicat, rapid, și uscăturile din pădurea Romsilva. Cu toate acestea, spre cinstea lor, uriașa majoritate a celor 16.500 de angajați ai Romsilva sunt cinstiți și bine pregătiți și fac cinste nobilei profesii de silvicultor. Cunosc șefi de Direcții Silvice județene, șefi de Ocoale, simpli ingineri sau lucrători silvici, care lucrează 12, 14 ore pe zi și stau mult mai mult prin pădurile publice ale statului (pentru a le proteja!) decât acasă cu familia și acești oameni merită respectul nostru, al tuturor.

Mai mult, Pahonțu trebuie să preia și să continue toate lucrurile bune realizate de predecesorul său, Adam Crăciunescu, și el un profesionist cu rezultate notabile la șefia Romsilva.

Se vorbește cu nonșalanță despre tăierile ilegale de păduri, de condamnat de altfel, se caută vinovați în direcția Romsilva, însă, se vorbește mult prea puțin despre eforturile susținute ale angajaților RNP-Romsilva în a reduce drastic proporția acestor tăieri nocive.

Noile politici manageriale ale RNP-Romsilva

Ciprian Pahonțu, director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a prezentat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, principalele obiective și măsuri pe care preconizează să le promoveze în noua funcție pe care o deține. Ciprian Pahonțu a preluat funcția de director general în data de 7 iunie 2016, în urma unui proces de selecție organizat în baza OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.

„Trebuie să ținem seama că Romsilva are un rol special în societate – are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a statului. La preluarea mandatului, am găsit regia ca o structură funcțională, chiar dacă are nevoie de aplicarea unor politici de modernizare. Pentru că dispunem de o bază solidă de la care plecăm, avem în vedere creșterea competenței profesionale a regiei, astfel încât să-i asigurăm dezvoltarea sustenabilă. Măsurile și acțiunile preconizate se vor concentra pe gestionarea durabilă a pădurilor și asigurarea stabilității economico-financiare a RNP, iar pentru atingerea acestor ținte este nevoie și de îmbunătățirea calității profesionale a angajaților. De altfel, scopul final al politicilor manageriale pe care le vom promova este de a contribui la creșterea calității vieții, conservarea biodiversității și protecția mediului în țara noastră”, a declarat noul director general.

Pentru atingerea acestor ținte, Romsilva are în vedere și colaborarea cât mai strânsă cu societatea civilă, de la mediul academic, la organizații neguvernamentale. „Activitatea Romsilva va trece printr-un proces accentuat de transparentizare. Deja am luat măsuri în acest sens. Pe site-ul regiei am postat documentul cu indicatorii de performanță pe care trebuie să-i atingă directorul general. Prin politicile pe care le vom aplica, vrem ca Romsilva să ajungă să beneficieze de o imagine corectă”, susține directorul general.

Directorul general al Romsilva a anunțat că a dispus alocarea, în 2016, a 25 milioane de lei pentru achiziția de terenuri ce urmează să fie împădurite. Sumele sunt asigurate din fondul de conservare și regenerare a pădurilor constituit la nivelul Regiei potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic.

„Ca administrator al fondului forestier de stat, Romsilva are printre obiectivele sale și reconstrucția ecologică, ca element important în dezvoltarea durabilă a țării. Am decis direcționarea unei părți din fondul de conservare și regenerare a pădurilor pentru achiziția de terenuri agricole cu scopul de a le împăduri și, astfel, să majorăm suprafața fondului forestier, cu implicații în creșterea calității vieții în România. Este pentru prima dată când Regia Națională a Pădurilor face pași atât de importanți în această direcție. Politica de achiziție va continua și în anii următori, concentrându-ne pe terenurile agricole degradate, în zone deficitare în vegetație forestieră, pentru că, în acest fel, le vom da o întrebuințare superioară. Procedura de achiziție va fi extrem de transparentă, fiind stabilită prin HG nr. 118/2010”, a declarat Ciprian Pahonțu, directorul general al Romsilva.

Prin HG nr. 118/2010 se stabilește Metodologia de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva şi ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului. Potrivit art. 2 din Metodologia de achiziție, fac obiectul cumpărării categoriile de terenuri în următoarea ordine de priorități: a) enclave existente în fondul forestier proprietate publică a statului; b) terenuri cu destinație agricolă care nu sunt limitrofe fondului forestier național, cu suprafața mai mare de 20 ha, situate în zonele deficitare în păduri; c) terenuri cu destinație agricolă limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului; d) terenuri forestiere limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului.

Cumpărarea de terenuri agricole în vederea împăduririi se va face în baza unei evaluări realizate de o comisie, constituită la nivel județean și formată din 5 membri, aprobată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare județ. Din comisie fac parte obligatoriu un reprezentant al structurii teritoriale silvice din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, având calitatea de președinte, un economist, un jurist şi 2 ingineri cu studii de specialitate, care își desfășoară activitatea în unitatea din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Comisia are ca atribuții analiza oportunității cumpărării terenului, evaluarea terenului, stabilesc prețul oferit în cazul cumpărării și supun spre aprobare conducerii administratorului documentația de evaluare în vederea cumpărării. HG nr. 118/2010 prevede formule matematice pentru stabilirea valorii terenurilor propuse pentru cumpărare.

„Nu pot face o evaluare a suprafeței de teren pe care Romsilva ar putea-o achiziționa în acest an, pentru că prețul terenului diferă de la o regiune la alta, iar orice cifră aș avansa ar echivala cu stabilirea prețului de cumpărare”, susține directorul general al Romsilva.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,154 milioane de hectare de fond forestier proprietate de stat și asigură servicii publice și administrează alte un milion de hectare de pădure privată. În cadrul Romsilva lucrează 16.500 de angajați. Regia deține administrarea a 22 de parcuri naturale și naționale, o direcție pentru caii de rasă și o structură dedicată Muzeului Cinegetic al Carpaților Posada.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.